Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Meghívó

2016 június 27. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. június 30-án, csütörtökön 16.00 órakor tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2016. június 30-án, csütörtökön 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

 

N A P I R E N D

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                             Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről               polgármester

 

2.) Csömöri Mátyás Király Általános Iskola tanterem                           Eigler Tamás

bővítésénél műszaki tartalom és költségek módosítása                        bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető

(Polgármesteri Hivatal)                                                                                       

 

3.) Rubeola FC támogatási kérelme                                                              Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                   bizottsági elnök

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

4.) Árpád utca és Deák F. tér úttest- és járda felújítása                         Fábri István

                                                                                                                                  polgármester

Eigler Tamás

beruházási tanácsnok

 

5.) Önerős útépítések önkormányzati támogatása                                   Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                   bizottsági elnök

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)


 

 

6.) A hulladékgazdálkodás központosításával kapcsolatos                  Eigler Tamás

további intézkedések                                                                                       bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

7.) Csömör településrendezési eszközök módosítása                            Tihanyi Ferenc

(telekalakítás a Széchenyi útnál, HÉSZ- hibajavítás                             bizottsági elnök

az M0-s melletti erdősítési területnél, beépítési paraméterek

változtatása a Laky-saroknál)                       

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztést készítette: Király Noémi főépítész (P.H.)

 

8.) Csömör területrendezési hatósági eljárásra irányuló                      Tihanyi Ferenc

kérelem                                                                                                                 bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztést készítette: Király Noémi főépítész (P.H.)

 

9.) A 0138/76., 0138/79. hrsz.-ú ingatlan értékesítésének                      Fábri István

pályázati kiírása                                                                                                polgármester

                                                                                                                                  Eigler Tamás

                                                                                                                                 beruházási tanácsnok

 

10.) A közterületek használatáról és rendjéről szóló                             Pásztor Sándor

önkormányzati rendelet módosítása                                                           bizottsági elnök

Ügyrendi, Sport és Közbiztonsági Bizottság                                                   

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

11.) Egyesületi névhasználati kérelem elbírálása                                  Pásztor Sándor

Ügyrendi, Sport és Közbiztonsági Bizottság                                                    bizottsági elnök     

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

12.) A szociális és gyermekvédelmi települési támogatásokról         Dr. Szarka Zsuzsanna

szóló 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása                    bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                       

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

13.) Csatorna-közmű fejlesztési tervek                                                      Tihanyi Ferenc

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság                                         bizottsági elnök

 

14.) Önkormányzati tulajdonú szennyvíz-közmű                                    Fábri István

vagyonértékelése                                                                                               polgármester

 

15.) Képviselők, hivatali vezetők bejelentései                                        Képviselők

                                                                                                                                 Polgármesteri Hivatal

vezetői

 

 

 

—    Z Á R T  Ü L É S

 

 

 

1.) Csömör, Kossuth Lajos u. 71. szám alatti önkormányzati               Dr. Szarka Zsuzsanna

lakások bérleti szerződéseinek felülvizsgálata                                      bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                       

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

Csömör, 2016. június 3.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

 

Megszakítás