Üdvözöljük!

Meghívó

2016 december 12. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. december 15-én csütörtökön 16.00 órakor tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

 

  

M E G H Í V Ó

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2016. december 15-én csütörtökön 16.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye

Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Csömör, Szabadság út 5.

 

 

N A P I R E N D

 

 

TÁRGY                                                                                                                   ELŐTERJESZTŐ

 

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                            Fábri István

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről               polgármester

 

2.) A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola és a Krammer             Fábri István

Teréz Zeneiskola Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény               polgármester

államosításának kérdései (Anyag mellékelve – M)                                     Tormay-Lesták Mária

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                    alpolgármester

Meghívott vendég:                                                                                              

Eich László igazgató (Dunakeszi Tankerületi Központ)

Radó Gellért vagyongazdálkodási osztályvezető (Dunakeszi Tankerületi Központ)

Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens (Polgármesteri Hivatal)

Bátovszky János igazgató (Csömöri Mátyás Király Általános Iskola)

Ráduly Ildikó (KrammerTeréz Zeneiskola Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény)

Válé Flórián ügyvezető (Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.)

 

3.) A helyi hulladékszállítás jövője                                                              Fábri István

a központi állami átszervezések ismeretében (M)                                  polgármester

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság

Meghívott vendég:

Kulich Gábor ügyvezető (Csömöri Települési Szolgáltató Nonprofit Kft.)


 

4.) Széchenyi út – Rozmaring u. – Vadkerti Zs. u. – Vadkerti              Tihanyi Ferenc

köz által határolt terület településrendezési szerződésének             bizottsági elnök

megvitatása (M)

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztést készítette: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Király Noémi főépítész (P.H.)

Forró János tulajdonosi képviselő, Dr. Szilágyi Mónika ügyvéd

 

5.) Széchenyi út – Vadkerti Zs. u. közötti terület fejlesztése –           Tihanyi Ferenc

437, 438, 439 hrsz. ingatlanok (M)                                                                 bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztést készítette: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Király Noémi főépítész (P.H.)

 

6.) Helyi Építési Szabályzat módosításainak jóváhagyása –               Tihanyi Ferenc

„egyszerűsített eljárás” (M)                                                                          bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztést készítette: Király Noémi főépítész (P.H.)

Meghívott vendég: Horváth Adrienn településtervező

 

7.) Az Éless-Szín Kft. 2017. év I. félévi működésének                           Dr. Szarka Zsuzsanna

támogatása (M)                                                                                                    bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                        

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: dr. Éless Béla ügyvezető (Éless-Szín Kft.)

 

8. ) Családsegítő Közalapítvány támogatási kérelme (M)                    Dr. Szarka Zsuzsanna     

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                         bizottsági elnök

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Hegyesiné Nagy Ibolya kuratóriumi elnök (Családsegítő Közalapítvány)

 

9.) Sinka István Községi Könyvtár Alapító Okiratának            Dr. Szarka Zsuzsanna

 módosítása (M)                                                                                                  bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég:

Veresné Boda Mária könyvtárvezető (Sinka István Községi Könyvtár)

 

10.) Petőfi Sándor Művelődési Ház Alapító Okiratának                       Dr. Szarka Zsuzsanna

módosítása (M)                                                                                                    bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég:

Szeltner László igazgató (Petőfi Sándor Művelődési Ház)


11.) 2016. évi költségvetés módosítása (M)                                                Eigler Tamás

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                    bizottsági elnök

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

12.) Csömör Nagyközség Önkormányzata és intézményei                  Eigler Tamás

2017. évi bérleti díjai (M)                                                                               bizottsági elnök

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                   

Előterjesztést készítette: Marosi Éva pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

13.) Emlékmű közben álló adótorony bérleti szerződésének              Tihanyi Ferenc

meghosszabbítása (M)                                                                                     bizottsági elnök

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Előterjesztést készítette: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

 

14.) A közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet           Pásztor Sándor

módosítása (M)                                                                                                    bizottsági elnök

Ügyrendi, Sport- és Közbiztonsági Bizottság                                                  

Előterjesztést készítette: Vadász László igazgatási előadó (P.H.)

 

15.) Polgármesteri Hivatal létszámkeretének megemelése (M)        Dr. Katona Péter  

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottságjegyző                                        jegyző

Előterjesztést készítette: Varga Mária Terézia adóosztály-vezető (P.H.)

 

16.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                      Képviselők

                                                                                                                                  Hivatali vezetők

 

 

– ZÁRT ÜLÉS –

 

 

1.) Csömör, Kossuth Lajos u. 105. szám alatti szociális                         Dr. Szarka Zsuzsanna    

bérlakás szerződésének felülvizsgálata                                                     bizottsági elnök

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                        

Előterjesztést készítette: Kovács Jánosné igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

 

 

Csömör, 2016. december 9.

 

Üdvözlettel:

 

 

 

Fábri István
polgármester

A meghívó letölthető innen. 

 

Megszakítás