Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Meghívó a képviselő-testületi ülésre

2023 március 20. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. március 23-án, csütörtökön, 15.00 órakor tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem
Csömör, Szabadság út 5.

N A P I R E N D

                                                                                                             

1.) Tájékoztató az elmúlt időszak fontosabb                                           

települési eseményeiről és önkormányzati intézkedéseiről              

 

2.) Petőfi Sándor Művelődési Ház Szervezeti és Működési               

Szabályzatának módosítása és Szolgáltatási Tervének elfogadása  képviselő

Előterjesztés készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető (Polgármesteri Hivatal)

Meghívott vendég:

Szeltner László igazgató (Petőfi Sándor Művelődési Ház)

 

3.) Csömör Nagyközség temető fenntartási feladatainak ellátása –

szerződéskötés a római katolikus és az evangélikus                              

egyházközségekkel                                                                     

Előterjesztés készítője: dr. Katona Péter jegyző (P.H.)

 

4.) Javaslat a római katolikus templom és a parókia ingatlan                       

környéki közösségi használatú területek fejlesztésére                       

Előterjesztés készítője: Fábri István polgármester és

Gérusz Tamás intézményvezető (Csömöri Községgondnokság)

 

5.) Egyházzenei hangverseny és kórustalálkozó támogatása             

Népjóléti és Kulturális Bizottság                                                                        

Előterjesztés készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető (P.H.)        

 

 

6.) Ebrendészeti tevékenység ellátásával kapcsolatos                           
szerződés megvitatása                                                                                     

Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság                                                                             

Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

7.) A Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői           

álláspályázatára beérkezett pályázó meghallgatása                              

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előterjesztés készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető (P.H.)

 

8.) Pályázat kiírása a Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda               

igazgatói álláshelyének betöltésére                                                           

Előterjesztés készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető (P.H.)

Meghívott vendég: Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens (P.H.)

 

9.) A Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda beiratkozási                     

hirdetménye a 2023/2024-es nevelési évre vonatkozóan és az                      

az óvodai csoportok számának meghatározása

Előterjesztés készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető (P.H.)

és Reikortné Bálint Zsuzsanna oktatási referens (P.H.)

Meghívott vendég:
Böde Júlianna igazgató (Csömöri Nefelejcs Művészeti Óvoda)

 

10.) Önkormányzati állásfoglalás a védőnői szolgálat                        

államosításával kapcsolatban                                                                       

 

11.) Beruházási és közösségi terület-fejlesztési célú                            

pénzügyi keretek meghatározása a 2023. év második félévére         

 

12.) Beruházási keret meghatározása lakossági önerős részvétellel

megvalósuló útépítésekre                                                                              

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

 

13.) Közöségi célú erdővásárlások                                                               

Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság                              

Előterjesztések készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)

 

14.) Patakkezelési hozzájárulás felülvizsgálata                                     

Környezetvédelmi, Településfejlesztési és Sport Bizottság                             

Előterjesztés készítője: Benkó Gábor műszaki osztályvezető (P.H.)           

 

15.) Javaslat vízmegtartást elősegítő program megalkotására             

 

16.) Tájékoztató az energiaracionalizálási döntések                 

hatékonyságáról a 2022 évi őszi és 2022-2023. évi téli időszak          

rezsi számláinak ismeretében
Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető

 

17.) Az Önkormányzat Beszerzési Szabályzatának felülvizsgálata

Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozói Bizottság                                                  

Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P.H.)

 

18.) Települési gyermek- és közétkeztetési szolgáltatás értékelés  

Előterjesztés készítője: Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető (P.H.)    

 

19.) Fővárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás                       

Társulási Megállapodásának módosítása  –                                            
tagönkormányzat kiválása                                          

Előterjesztés készítője: Dr. Katona Péter jegyző (P.H.)

 

20.) Képviselők, hivatalvezetők közérdekű bejelentései                    

                                                                                                                                 

 

Z Á R T Ü L É S 

 

 

1.) Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői                

álláspályázatának elbírálása                                                                         

Népjóléti és Kulturális Bizottság

Előterjesztés készítője: Varga Virág igazgatási osztályvezető

 

2.) Önkormányzati hatósági ügyben hozott határozat ellen              
benyújtott fellebbezés elbírálása – közösségellenes magatartás      

külterületi ingatlanhasználat során                                                            

Ügyrendi, Közbiztonsági és Közlekedési Bizottság                                                                             

Előterjesztés készítője: Vadász László igazgatási ügyintéző (P.H.)

 

 

Csömör, 2023. március 17.

 

                                                                             Üdvözlettel:

 

                                                                                                   Fábri István

                                                                                                 polgármester s.k.

Megszakítás