Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Mi lehet az oka, ha késik az szja-visszatérítés?

2011 május 18. –
Önkormányzati, települési hírek

A személyi jövedelemadó bevallás határidejéhez közeledve az adózók részéről gyakran felmerülő kérdés, hogy mikor kapják meg a bevallásukban visszaigényelt adójukat? A jogszabályi rendelkezések értelmében az adóhatóságnak az igény beérkezésétől számított 30 napon belül kell kiutalnia a visszaigényelt adó összegét, amely azonban csak akkor lehetséges, ha a bevallás hibátlan. 

Az alábbiakban néhány olyan tipikus hibára szeretnénk felhívni a figyelmet, amelyeket kiküszöbölve nem kell a kiutalás késedelmével számolnunk.

Az aláírás hiánya: Gyakran előfordul, hogy az adózók elfelejtik az egyes oldalakat aláírásukkal ellátni. Ez esetben az adóhatóság felhívja az adózót a mulasztás pótlására.

A visszaigénylés elmulasztása: Amennyiben az adózó a visszaigényelhető személyi jövedelemadójának kiutalását szeretné kérni, akkor ennek tényét a bevallás főlapjának C blokkjában meg kell jelölnie. Ennek elmulasztása esetén az adóhatóság a visszaigényelhető összeget nem utalhatja ki. Az adózó ebben az esetben csak a 1117-es számú kiutalási kérelem benyújtásával pótolhatja mulasztását és igényelheti vissza személyi jövedelemadó túlfizetését.

Nem megfelelő számlaszám, illetve postai cím megadása: A pontatlan, hibás utalási cím, vagy számlaszám szintén a kiutalás meghiúsulását eredményezi. Az adózó csak abban az esetben tudja az adóhatóságtól a már említett 1117-es nyomtatványon kérni az összeg ismételt kiutalását, ha az a sikertelen kézbesítést, vagy utalást követően visszaérkezik az adófolyószámlára. Fontos tudni, hogy a kiutalás határidejébe nem számít bele a posta, valamint a pénzintézetek ügyintézési ideje, mely akár 3-5 nap is lehet.

Adóalap-kiegészítés figyelmen kívül hagyása: Az adóalap-kiegészítés az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket – azaz az önálló és a nem önálló tevékenységből származó, illetve az egyéb jövedelmeket – érinti. Így például munkaviszonyból származó bérjövedelem esetén (a bevallás 1. sora) az „a" oszlopba kell a 2010. évben megszerzett összes bérjövedelmet írni, a „d" oszlopba pedig annak adóalap-kiegészítéssel (27 százalékkal) növelt összegét. Amennyiben az adózó rendelkezik munkáltató, kifizető igazolásával, akkor az igazolásnak is külön kell tartalmaznia ezeket az adatokat. Ha a bevallás a 2010. évre először alkalmazandó adóalap-kiegészítés figyelmen kívül hagyásával kerül kitöltésre, előfordulhat, hogy az adózónak tévesen visszaigényelendő adója keletkezik.

Fennálló adótartozás, köztartozás: A visszautalás elmaradásának oka lehet az is, ha az adózónak nyilvántartott adótartozása, adók módjára behajtandó köztartozása, illetve önkormányzati adóhatóságot megillető tartozása van. Ebben az esetben az adóhatóság visszatartási jogot gyakorol a tartozás összegének erejéig, így csak az azt meghaladó adó-visszatérítést utalja ki az adózónak.

Önkéntes kölcsönös pénztári, illetve nyugdíj-előtakarékossági rendelkező nyilatkozatok esetében előforduló hibák:

1. Amennyiben az adózó rendelkezési jogot gyakorolt, de a bevallás szerinti adóját nem fizette meg és az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van, a megjelölt pénztári számlára történő utalás csak akkor lehetséges, ha az adózó az adótartozást rendezi, és ezt követően külön kérelemben kéri az adóhatóságtól az összeg elutalását.

2. A sikeres utalás elengedhetetlen feltétele, hogy az adózó a pénztár, vagy befektetési szolgáltatónál vezetett pénzforgalmi számlaszámot és a szolgáltató adószámát pontosan adja meg. Gyakran előforduló hiba, hogy az adózók saját bankszámlaszámukat jelölik meg, ami szintén az utalás elhúzódásához vezet.

A bevallás nem megfelelő adóigazgatósághoz történő benyújtása: A visszautalásra nyitva álló határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a bevallás a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósághoz megérkezik. Amennyiben az adózó nem a megfelelő helyre küldi meg a bevallását, a kiutalási idő elhúzódhat. Az adóigazgatóságok és postacímeik megtalálhatók a bevallási csomagban elhelyezett „Útmutató" hátlapján, valamint a http://www.apeh.hu/adoinfo/szja/szja_cimek.html weboldalon.

A hibásan kitöltött bevallások kijavítása kétféleképpen történhet:

1. A bevallás kijavítása az adóhatóság által:

A számítási hibát és más hasonló elírást az adóhatóság kijavítja, és ha ez a javítás az adó-visszatérítés összegét érinti, az adózót a kijavítástól számított 30 napon belül értesíti. Ebben az esetben az adózó részére nem az általa visszaigényelt összeg kerül utalásra.

2. A bevallás javítása az adózó által:

Ha az adóbevallás az adózó közreműködése nélkül nem javítható, az adóhatóság az adózót határidő megjelölésével hiánypótlásra szólítja fel. Ebben az esetben a kiutalásra nyitva álló 30 nap a bevallás kijavításának napjától kezdődik.

Fontos kiemelni, hogy az adózót a legtöbb esetben tájékoztatja az adóhatóság a kiutalás elmaradásáról és annak okáról. Így például adóhatósági javítás esetén a visszatérítendő összeg változásáról, a hiánypótlás szükségességéről, illetve a visszatartási jog gyakorlásáról. Amennyiben azonban a bevallás benyújtásától számított 40 napon túl az összeg kiutalása nem történik meg, vagy tájékoztatást sem kap az adózó, érdeklődjön ügyfélszolgálatainkon, vagy a megfelelő PIN kód birtokában a 06-40/ 20-21-22-es telefonos ügyintézői contact centerünknél.

                                                                                                               Nemzeti Adó- és Vámhivatal            

                  Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

Megszakítás