Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Módosult a helyi környezetvédelemről szóló önkormányzati rendelet

2017 január 23. –
Önkormányzati, települési hírek

A Képviselő-testület módosította a helyi környezetvédelemről szóló 22/2015 (IX. 25) önkormányzati rendeletet.

E szerint a belterületen, és a külterületi üdülőterületen lévő a nem közterületi ingatlanon belül előforduló a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott inváziós fajú fás szárú növényeket a tulajdonosnak, vagy a használónak haladéktalanul el kell távolítania. Ha ennek nem tesz eleget, akkor a jegyző fogja őt erre kötelezni. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete szerint, aki ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, akár százötvenezer forintig terjedő bírsággal sújtható.
Az inváziós fajú fás szárú növénynek számít a fehér akác, az amerikai kőris, a mirigyes bálványfa (ecetfa), a cserjés gyalogakác, a kései meggy, és a zöld juhar.
A rendelet módosítása azért vált szükségessé, mert ezek a növények agresszíven terjeszkednek, és számos problémát okoznak mind a közterületen az önkormányzatnak, mind a többi tulajdonosnak, vagy használónak.
Kérem, hogy a tavaszi hónapokban mérjék fel az ingatlanokon a növényállományt, és amennyiben kell, tegyék meg a szükséges intézkedéseket.
Kérdéseiket, bejelentéseiket, észrevételeiket személyesen, illetve elektronikus úton a kornyezetvedelem@csomor.hu, e-mailen, telefonon a 28/544-034 számon, és postai úton a 2141 Csömör, Szabadság út 5. sz. alatti címen tehetik meg.

 

Megszakítás