Üdvözöljük!

Műszaki osztályvezetőt keresnek

2023 május 16. –
Általános hírek

Csömöri Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet műszaki osztályvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozatlan időre szól

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság utca 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szakterületén tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a közvetlen irányítása alá tartozó műszaki osztály tevékenységét műszaki, illetve mérnöki szempontok szerint. Koordinálja, felügyeli az önkormányzati beruházásokat, fejlesztéseket.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ” Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • főiskolai vagy egyetemi szintű műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • közigazgatási szakvizsga, annak hiányában kötelezettségvállalás, hogy a szakvizsgát a kinevezéstől számított 1 éven belül le kell tenni,
 • a határozatlan időtartamú jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • fényképes szakmai önéletrajz (87/2019, (IV.23) Korm. rendelet 1sz. melléklete alapján)
 • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84.-85 §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor nem áll fenn,
 • közigazgatási szakvizsga bizonyítvány, vagy kötelezettségvállalás,
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételre.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • beruházások előkészítésében, lebonyolításában való jártasság, vagy gyakorlat,

A munkakör betölthető: 2023. 08. 07

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 06.16.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatokat a jegyző bírálja el, fenntartva a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Katona Péter jegyző nyújt, a 06-28/544-020/1190 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •    Postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3321/ 2023, valamint a munkakör megnevezését: Műszaki osztályvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 06.30

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás