Üdvözöljük!

Német nemzetiségi oktatás az iskolában és az óvodában

2012 október 17. –
Önkormányzati, települési hírek

Interjú Dunavölgyi Illésnével, a Csömöri Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével.

Elkezdődött a német nemzetiségi oktatás az iskolában és az óvodában?

Az óvodában és az iskolában is először indult ebben a tanévben német nemzetiségi osztály, illetve csoport. A nemzetiségi oktatás és nevelés megvalósulása a helyi önkormányzat és a német nemzetiségi önkormányzat, valamint a helyi oktatási, nevelési intézmények vezetői és a helyi pedagógusok példa értékű összefogásának eredménye. Önkormányzatunk azért tartotta fontosnak a német nemzetiségi oktatás bevezetését a településen, mert ez nem csak a nyelv elsajátítását jelenti, hanem a helyi német közösséget is építi, és ápolja hagyományainkat. A szülők felismerték ezt a lehetőséget, és örömmel csatlakoztak a helyi sváb közösséghez. Egyre nagyobb létszámban vesznek részt programjainkon, jó példa erre a Sváb Majális vagy a Schulfest, amelyen jó hangulatban, közösen készülhettünk az iskolába.

Hány gyermek felvételét kérték a német nemzetiségi osztályba, illetve az óvodai csoportba? Hogyan oktatják a gyerekeket?

Az óvodában egy vegyes csoport indult, 26 fővel. A Tulipán csoportot két óvodapedagógus vezeti, Békási Ildikó és Zachar Éva, és Ildikó felel a nemzetiségi oktatásért. A gyermekek foglalkoztatása az egyik héten német, a másik héten magyar nyelven folyik. A nemzetiségi óvodapedagógus kezdetben két nyelven beszél a gyermekekhez, majd fokozatosan áttér a német nyelvre. A program sikerét mutatja, hogy két hét után már németül köszönnek a gyerekek, és használnak néhány német kifejezést is.

Az iskolában az első nemzetiségi osztály 21 tanulóval kezdte meg az iskolaévet. Az osztály tanítója Varga Edit tanítónő, a nemzetiségi oktatás Lehocsinszky Nóra tanárnő feladata. A német nyelvet heti öt német óra keretében tanulják,  a nyelvi közeg a napköziben is biztosított. A nyelvi órákon hon- és népismereti oktatás folyik, a tanulók ekkor ismerkedhetnek meg a német hagyományokkal, szokásokkal is. A német nemzetiségi osztályban is használnak már néhány német kifejezést a gyerekek, és ismernek mondókákat is. Ha majd felső tagozatba kerülnek, akkor a bővített nemzetiségi nyelvoktatás lehetőséget ad majd a nyelvórák mellett néhány tantárgy német nyelvű oktatására is. Jelenleg a hagyományos programban tanulnak, mely a heti 5 órát biztosítja, de a pedagógusok továbbképzésével lehetőség lesz a bővített programra való áttérésre is.

Lesz továbbképzési lehetősége a pedagógusoknak?

Jelenleg Békási Ildikó kezdte meg tanulmányait a nemzetiségi óvodapedagógus szakon, valamint Bognár Gyöngyi nemzetiségi tanítói szakon. A pedagógusok továbbképzését a települési és a német nemzetiségi önkormányzatok együttesen támogatják.

Megszakítás