Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Népszámlálás 2022

2022 augusztus 24. –
Önkormányzati, települési hírek

A Központi Statisztikai Hivatal által 2022. október 1-i kezdettel, tizenhatodik alkalommal kerül sor Magyarországon a minden lakásra és személyre kiterjedő népszámlálásra.

Csömörön a jegyző a népszámlálás helyi szintű megvalósításának irányítója, Ő felelős a településünk közigazgatási területén megvalósuló adatfelvétel lebonyolításáért.

  • Október 1. és 16. között önállóan online lehet kitölteni a kérdőíveket.
  • Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet.
  • November 21. és 28. között a település jegyzőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg.

A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet fog küldeni a népszámlálással kapcsolatban szeptember utolsó napjaiban. A felkérő levél nem névre szól, ezért csak a lakás címe és házszáma fog szerepelni a címzésben.

Annak érdekében, hogy a felkérő levelek eljussanak minden háztartáshoz, kérem Önöket, még a népszámlálás előtt szíveskedjenek gondoskodni arról, hogy házuk falán vagy a kerítésen látható legyen a házszám, illetve többlakásos lakóépületek esetén az ajtószámot is szíveskedjenek pontosan feltüntetni az épületeken és a postaládákon megkönnyítve ezzel a felkérő leveleket kézbesítők munkáját és a küldemény pontos kézbesítését.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. §-a kimondja, hogy az ingatlan beazonosításához szükséges házszámot vagy helyrajzi számot az ingatlan tulajdonosa és/vagy használója köteles feltüntetni, -melyet a jövőben is ellenőrizi fogok- ennek elmulasztása 200 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Kérem, hogy a KSH által kiküldött felkérőlevelet feltétlenül őrizzék meg, mert a népszámlálással kapcsolatos információk mellett tartalmazza az online internetes kitöltéshez nélkülözhetetlen 12 jegyű belépési kódot.

Kérem Önöket, hogy válasszák az online kitöltést, mert az lesz a legegyszerűbb és leggyorsabb módja a kérdőívek kitöltésének, ezért javaslom, hogy aki teheti éljen a lehetőséggel!

Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy a felsőoktatási vagy más bentlakásos intézményben lakók, illetve a szociális intézményekben lakók részére az intézmény vezetője fogja át adni a felkérő levelet, míg a hajléktalanokat a szociális munkások fogják segíteni a népszámlálásban való részvétel során.

Az a személy, aki az adatszolgáltatási kötelezettségének a törvényes határidőn belül a fent leírt módokon nem tesz eleget az illetékes hatóságnál pénzbírság kiszabását vonja maga után.

A népszámlálással kapcsolatban bővebb információkat a nepszamlalas2022.hu webhelyen olvashatnak.

 

                                                                                      dr. Katona Péter s.k. jegyző
                                                                                      helyi népszámlálási felelős

 

Megszakítás