Üdvözöljük!

Oktatási alternatívák Magyarországon

2018 március 09. –
Önkormányzati, települési hírek

Neves szakemberek részvételével március 6-án, a csömöri önkormányzat szervezésében tartottak oktatási fórumot az iskolafenntartás- és működtetés hazai kérdéseiről.

A bevezető előadás során Fábri István polgármester, szociológus örömmel köszönte meg a felkért neves szakemberek és ismert alternatív iskolák képviselőinek részvételét, illetve a nagyszámú érdeklődő jelenlétét a fórumon.

Setényi János oktatáskutató, aki számos nemzetközi szervezet magyarországi tanácsadójaként is nagy rálátással bír a közoktatást jellemző nemzetközi trendekre, kiemelte, hogy a hazai közoktatási rendszer legnagyobb problémája elsősorban nem strukturális jellegű, hanem mindinkább az, hogy a megfelelő minőségi mérések ellenére sincs következménye annak, ha iskolák vagy annak vezetői rosszul teljesítenek. Nyugat-Európában vagy a fejlett oktatással rendelkező észak-amerikai és ázsiai országokban a központi mérések és az ennek eredményeként elrendelt beavatkozások a gyengén teljesítő iskolákra fókuszálnak.

Dobos Orsolya, az Alapítványi és Magán Iskolák Egyesülete Alternatív Tagozatának vezetője az egész oktatási szférára ható innovációban is fontos szerepet játszó alternatív iskolákról adott áttekintést, kiemelve a fenntartók és az alapítók közvetlen kapcsolatát az iskolák működtetésében.

Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere, a Faluszövetség elnöke a magyarországi települések nagy részét jelentő kistelepülések iskolaügyének nehézségeiről beszélt. „Éljen a falusi iskola!” című előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a néhány száz, egy-két ezer lélekszámú községek számára kiemelt fontossága van az iskoláknak, de sajnos ezek érdekképviseletére nagyon kevés lehetőség van az állami döntések során.

A szlovákiai Szencről érkező Matus Mónika iskolaigazgató a felvidéki magyar iskolákról adott áttekintést a résztvevőknek. Az ugyan még több száz, de egyre csökkenő számú magyar nyelven (is) oktató alapiskola többsége északi szomszédunknál önkormányzati fenntartásban van, ami valamelyest lehetőséget ad a helyi magyar közösségek érdekeinek érvényesítésére az oktatásügyben.

Hoffmann István, az ELTE-ÁJK egyetemi docense a történeti és nemzetközi trendeket összehasonlítva megállapította, hogy a hazánkban a 90’-es években kialakult igen liberális rendszer után, az utóbbi években a közoktatás az egyik legközpontosítottabb rendszerré vált  Európában, így a magyar oktatás  ma a romániai rendszerhez mérhető. Érdekességként megemlítette, hogy a 2013-ban elindított átszervezésben a francia rendszer részben módosított változatát vették át az akkori minisztériumi vezetők.

Az általános megközelítésű előadások után az állami fenntartók mellett működő egyéb iskolák képviselői adtak tájékoztatást, a szülők számára alternatívát jelentő, oktatási-nevelési lehetőségekről. Varga Márta, a Magyarországi Evangélikus Egyház oktatási osztályvezetője az evangélikus iskolák és óvodák működését ismertette, kiemelve az intézményi és egyházi autonómia fontosságát, amelynek érvényesítése gyakran igen nehéz az erősen központosított közoktatási rendszeren belül. Kengyelné Matejdesz Mária, az Országos Szlovák Önkormányzat oktatási referense a szlovák nemzetiségű oktatást biztosító iskolahálózatot mutatta be, rámutatva arra, hogy mind az országos nemzetiségi önkormányzat, mind a helyi nemzetiségi önkormányzatok fontos szerepet játszanak a szlovák iskolák fenntartásában. Emellett azonban több állami intézményben is folyik nemzetiségű nyelvű oktatás-nevelés egy-egy osztályban.

A fórum záró részében három ismert, illetve különleges oktatási alternatívát nyújtó iskola vezetője mutatkozott be. Tóthné Vidi Rita iskolai kuratóriumi elnök a Balaton-felvidéki Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola létrejöttéről és jelenlegi működési nehézségeiről beszélt. A pécselyi központú, kezdetben négy kistelepülés önkormányzatának támogatásával elindult iskola iránt országos és nemzetközi szinten is nagy az érdeklődés. Lipták Erika, a Rogers Óvoda és Iskola igazgatója kifejtette, hogy Carl Rogers pszichológus személyiségközpontú szemlélete az iskola szervezeti működésében és pedagógiai munkájában is egyaránt érvényesül. Jörg Rudolf, a Göllner Mária Regionális Waldorf Gimnázium gazdasági igazgatója az iskola fenntartójának erős involváltságát hangsúlyozta a Waldorf iskolák működése esetében, amely az iskola minden szereplőjének folyamatos együttműködésén alapul.

Az oktatási fórumról a Csömör TV készít részletes összeállítást, illetve várhatóan az Új Pedagógiai Szemle is közöl írást következő számában.

A képen Setényi János oktatáskutató látható.

Megszakítás