Üdvözöljük!

Önálló református missziói gyülekezet csömörön

2010 december 14. –
Önkormányzati, települési hírek

Esztergály Előd Gábor református lelkipásztor üzenete a hívekhez

Jézus mondja: „Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az
enyéimet, és az enyéim ismernek engem, ahogyan az Atya ismer engem, én is úgy
ismerem az Atyát: és én életemet adom a juhokért. … és lesz egy nyáj, egy
pásztor.”
(Jn 10,14-16)

 

 

Áldás, Békesség!

 

Sok szeretettel
köszöntjük Testvérünket!

Örömmel
hirdetjük, hogy településünkön az egyre erősödő reformátusság, Isten kegyelméből,
önálló missziói gyülekezetté minősült. Ez az eredmény nem csak erősíti a
csömöri református keresztyének összetartozását, hanem lehetővé teszi az önálló
döntést a minket érintő ügyekben. Például: templomépítés, önálló lelkipásztori
szolgálat, saját költségvetés, hatékony és öntudatos szolgálatvállalás a
település életében.

 

A
legfontosabb, amit mindenek előtt tennünk kell, Jézus parancsának
engedelmeskedni. Az idézett igerészben azt olvashatjuk, hogy Jézus ismer mindannyiunkat,
és akik egyszer felvették az ő keresztségét, azok már megismerték őt. Mindebből
az következik: nekünk is meg kell ismernünk egymást, hogy a krisztusi
testvériségünk összetartó és élő gyülekezetté formáljon az Úr nevének dicsőségére.

 

Kérjük Testvéreinket,
hogy adatfelvétel vagy adategyeztetés céljából mielőbb vegyék fel velünk a
kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén.

 

Az önálló
gyülekezet, önálló lelkipásztori szolgálatot is jelent. Ez lehetővé teszi, hogy
a hét bármely napján felvegye lelkészével személyesen a kapcsolatot, legyen szó
akár lelkigondozói beszélgetésről, házi úrvacsora vételről, vagy egyéb
személyes ügyről (pl. keresztelő, esküvő, temetés). A lelkészi hivatal ajtaja
nyitva áll!

 

Szeretettel várjuk közösségünkbe!

Tartozzon Ön is a reformátusság nagy
családjához!

Legyen tagja Krisztus egyházának!

 

Rendszeres alkalmainkra:

 

      –
Vasárnap délelőtt 9 órakor kezdődik az úrnapi istentiszteletünk, melynek
helyszíne – saját gyülekezeti helységünk elkészültéig – az evangélikus templom.
Ezzel párhuzamosan tartjuk a gyermek istentiszteleti alkalmakat is.

      –
Hétfőn 8-12h-ig (jelenleg csak a ‘B’ héten), órarendben rögzítetten, hittanoktatás
folyik a felsős korosztálynak a Mátyás Király Általános Iskolában.

      –
Szerdán 8-12h-ig, órarendben rögzítetten, hittanoktatás folyik az alsós
korosztálynak a Mátyás Király Általános Iskolában.

      –
Szerdán hittanoktatás az óvodásoknak. Először a Kéknefelejcs óvodában
(Laki utca) 15.30-16.00-ig, majd a Nefelejcs óvodában (Kacsó utca) 16.15-16.45-ig.
(Várható kezdés 2011. január 12-én.)

      –
Pénteken 18h-kor kezdődik a Biblia-Kör
alkalmunk, amelyen kötetlen beszélgetés formájában közösen elmélkedünk és
imádkozunk Isten igéje felett.

      –
Pénteken 17h-ra várjuk a konfirmáció korosztályát (13-14 év), hogy közös
felkészülésünk eredményeképpen, jövő pünkösdkor hitvallást tehessenek
gyülekezetünk színe előtt Istenbe vetett református hitükről.

 

Testvéri köszöntéssel és áldáskívánással:

Esztergály Előd Gábor

református lelkipásztor

 

 

Elérhetőségeink és a lelkészi hivatal címe:

2141 Csömör, Állomás utca 2.

Telefon: 06/30-488-8780.

Honlap: www.csoref.hu

E-mail: hivatal@csoref.hu
vagy esztergalyelod@gmail.com

Megszakítás