Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Országgyűlési választások

2018 február 07. –
Önkormányzati, települési hírek

A köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános választását.

Kinek van választójoga?

Az Alaptörvény XXIII. cikke politikai alapjogként határozza meg a választójogot: minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó (aktív választó jog) és választható legyen (passzív választójog). 

Az országgyűlési képviselők általános választásán a külföldön élő választópolgárok is rendelkeznek – ugyan korlátozott mértékben – választójoggal.

A választójogot csak az ún. természetes kizáró okok korlátozzák: nem rendelkezik választójoggal az, akit

 • bűncselekmény elkövetése vagy
 • belátási képességének korlátozottsága

miatt a bíróság a választójogból kizárt.

Mindezek alapján nem választhat és nem választható (azaz nem rendelkezik sem aktív, sem passzív választójoggal) az,

 • aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll,
 • akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakorlásához szükséges belátási képessége
  • pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben csökkent, vagy
  • pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.

Szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti, és nincs eltiltva a közügyektől.

Az országgyűlési képviselők általános választásán választójoggal rendelkezik minden nagykorú magyar állampolgár, azonban a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok választójogukat csak regisztrációt követően gyakorolhatják.

Minden nagykorú magyar állampolgár, aki a lakcímnyilvántartásba bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkezik, automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékére. A bejelentett magyarországi lakóhellyel nem rendelkező nagykorú állampolgárok, regisztráció után kerülnek a központi névjegyzékre.

 

 

 

A választásokon elsődlegesen a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. Ha máshol (másik településen, vagy másik szavazókörben) kíván szavazni, illetve amennyiben fogyatékossággal él vagy mozgásában korlátozott, kérheti az alábbi módon szavazását:

 

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelem benyújtása

 

A központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket (nemzetiségi regisztráció fogyatékos segítése, adatletiltás, uniós regisztráció) bármikor be lehet nyújtani.

 

 • A nemzetiségi regisztráció, illetve hatályának kiterjesztése az országgyűlési választásra azonban csak akkor kerül átvezetésre az országgyűlési választás szavazóköri névjegyzékén, ha legkésőbb a szavazást megelőző 16. napon, azaz 2018. március 23-án 16 óráig beérkezik a kérelem az illetékes HVI-hez.

Az e határidőt követően beérkezett kérelmeket is haladéktalanul fel kell dolgozni, de az ekkor benyújtott kérelem alapján már csak a következő, 2022-es országgyűlési választáson szavazhatnak a választópolgárok a nemzetiségi listára.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket (mozgóurna igénylése, átjelentkezés, külképviseleti szavazás) a választás kitűzését követően lehet benyújtani, hiszen ezt megelőzően még nincs szavazóköri névjegyzék.

 

 • A mozgó urna iránti kérelmet a szavazás napján 15.00 óráig lehet benyújtani: a szavazást megelőző második napon 16.00  óráig a Helyi Választási Irodához (amely szavazóköri névjegyzékében a választópolgár szerepel) vagy azt követően, legkésőbb a szavazás napján 15.00 óráig az Szavazatszámláló Bizottsághoz.

 

 • Az átjelentkezés iránti kérelmet 2018. április 6-án 16.00 óráig lehet benyújtani.

 

 • A külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelmet 2018. március 31-én 16.00 óráig lehet benyújtani.

 

A kérelem benyújtásának módja és helye

 

 • A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet a választópolgár benyújthatja
 • személyesen
 • levélben, illetve
 • a választások hivatalos honlapján: www.valasztas.hu.

 

A szavazás

 

a)      A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár

• a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és

• egy pártlistára szavazhat.

 

b)      A magyarországi lakcímmel rendelkező, a szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként  szereplő választópolgár

• a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és

• nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat

 

 

Helyi Választási Iroda (HVI) elérhetősége

A Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Katona Péter jegyző

Címe: 2141 Csömör, Szabadság út 5.

Választással kapcsolatos bármilyen kérdéssel hívható: Kovács Jánosné HVI vezető-hely.

Telefon: 06/28-544-026

email: igazgatasioszt@csomor.hu

 

 

 

Megszakítás