Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Ösztöndíj pályázat középfokú tanintézmények hallgatói számára

2022 szeptember 07. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömöri Kulturális Közalapítvány tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2022/2023–as tanév első félévére, középfokú tanintézmények hallgatói számára.

A pályázat feltételei a következők:

1.) Pályázhat minden olyan csömöri állandó lakcímmel rendelkező lakos (min. 2021. szept. 01. óta), aki érettségit adó intézményszakközépiskola, gimnázium tizedik vagy magasabb évfolyamos tanulója. Hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, négyosztályos középiskolai képzésnek megfelelő második évfolyamtól lehet pályázni.

2.) Középiskolások esetében követelmény, hogy a pályázó legutóbbi iskolai félévének tanulmányi átlageredménye (magatartás és szorgalom jegy nélkül) minimálisan 4,00 legyen.

3.) Akik a korábbi években már részt vettek az Alapítvány által meghirdetett pályázaton, azok most is pályázhatnak, függetlenül attól, hogy támogatta-e őket a Kuratórium, vagy sem.

4.) Pályázni a pályázati űrlap kitöltésével lehet. A pályázathoz mellékelni kell a család (az egy háztartásban élő keresők, munkáltató által kiállított utolsó 3 havi) jövedelemigazolását (a munkáltatói igazolás nem elég!),   ennek összege nem haladhatja meg a jelenlegi öregségi nyugdíj összegének négyszeresét, (114.000,- Ft/fő), a családi pótlék igazolását, a legutolsó iskolai félév tanulmányi eredményét igazoló dokumentumok (középiskola év-végi  bizonyítvány) másolatát és iskolalátogatási igazolást, illetve a közös háztartásban élők iskolalátogatási igazolását is (16 évesnél idősebb testvérek esetén), a tanulói jogviszony fennállásáról. A pályázati űrlap a csömöri honlapról letölthető, illetve az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán átvehető.

5.) A pályázatokat 2022. november 2-ig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában a földszinten.

6.) Az ösztöndíj 5 hónapra (2022. szeptember – 2023. január) szól. A sikeres pályázó a meghatározott feltételek szerint részesül ösztöndíjban.

A szeptemberi-októberi ösztöndíjak kifizetésére visszamenőleg kerül sor.

7.) A Kuratórium a pályázatok elbírálása során a szociális szempontokat és a tanulmányi eredményt együttesen veszi figyelembe.

8.) A pályázati döntésekről írásban kapnak tájékoztatást a pályázók, 2022. november 21-ig.

A pályázati űrlap letölthető a lap alján található Kapcsolódó dokumentumok fül alól.

Csömör, 2022. szeptember 06.

 

                                                                                                   Harmath Diána
 a Csömöri Kulturális Közalapítvány Kuratórium elnöke

Megszakítás