Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Ösztöndíjpályázat középiskolásoknak

2016 február 02. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömöri Kulturális Közalapítvány tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a 2015/ 2016–os tanév második félévére középfokú tanintézmények hallgatói számára.

A pályázat feltételei a következők:

 

1.) Pályázhat minden olyan csömöri állandó lakos (min. 2015. szept. 1-óta), aki érettségit adó intézményszakközépiskola, gimnázium kilencedik, vagy magasabb évfolyamos tanulója. Hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, négyosztályos középiskolai képzésnek megfelelő első évfolyamtól lehet pályázni.

 

2.) Középiskolások esetében követelmény, hogy a pályázó legutóbbi iskolai félévének tanulmányi átlageredménye (magatartás és szorgalom jegy nélkül) minimálisan 4,00 legyen.

 

3.) Akik a korábbi években már részt vettek az Alapítvány által meghirdetett pályázaton, azok most is pályázhatnak, függetlenül attól, hogy támogatta-e őket a Kuratórium, vagy sem.

 

4.) Pályázni a pályázati űrlap kitöltésével lehet. A pályázathoz mellékelni kell a család (az egy háztartásban élő keresők, munkáltató által kiállított utolsó 3 havi) jövedelemigazolását (a munkáltatói igazolás nem elég!), ennek összege nem haladhatja meg a jelenlegi öregségi nyugdíj összegének négyszeresét, (114.000,- Ft/fő), a családi pótlék igazolását, a legutolsó iskolai félév tanulmányi eredményét igazoló dokumentumok (középiskolai félévi bizonyítvány) másolatát és iskolalátogatási igazolást, illetve a közös háztartásban élők iskolalátogatási igazolását is (16 évesnél idősebb testvérek esetén), a tanulói jogviszony fennállásáról. A pályázati űrlap a csömöri honlapról letölthető, illetve az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán átvehető.

 

5.) A pályázatokat 2016. március 1-jén 16 óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában a földszinten.

 

6.) Az ösztöndíj 5 hónapra (2016 február-2016 június) szól. A sikeres pályázó a meghatározott feltételek szerint részesül ösztöndíjban.

 

A februári és márciusi ösztöndíjak kifizetésére visszamenőleg március hónapban kerül sor. Az ösztöndíjak minden hónap 5-étől 10-éig vehetőek fel.

 

7.) A Kuratórium a pályázatok elbírálása során a szociális szempontokat és a tanulmányi eredményt együttesen veszi figyelembe.

 

8.) A pályázati döntésekről írásban kapnak tájékoztatást a pályázók, 2016. március 18-ig.

 

Csömör, 2016. január 30.

 

                                                                                                                     Harmath Diána

                                                                    a Csömöri Kulturális Közalapítvány Kuratórium

                                                             elnöke

Megszakítás