Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Óvoda- és bölcsődeépítési pályázaton indul az önkormányzat

2012 január 21. –
Önkormányzati, települési hírek

A 2012. január 19-i képviselő-testületi ülésen a képviselők úgy döntöttek, elvi hozzájárulásukat adják óvoda- és bölcsődeépítési pályázaton való induláshoz.

Uniós pályázatot írtak ki óvoda és bölcsőde építésére a közép-magyarországi régióban. A keretösszeg 3 milliárd forint, az egyes pályázók 5 százalékos önerő mellett 20-200 millió forint közötti támogatásban részesülhetnek, attól függően, hogy bővítik a már meglévő intézményeiket vagy új épület megvalósításához kérnek támogatást.

 

Az önkormányzat megvizsgálta, hogy milyen lehetőségei lennének 3 óvodai és 2 bölcsődei csoport elhelyezésére, mit lehetne megvalósítani. A jelenlegi két óvodai intézményt nem lehet bővíteni, mert a jelenlegi szabvány szerint a Kacsóh Pongrác úti telek területe nem engedi a létszámbővítést. A Laki utcai intézmény esetében, tekintettel arra, hogy a 2007-es átadás óta a mai napig nincs használatbavételi engedély (ezzel a jelenlegi testület 2011. októberében szembesült, folyik az eljárás), fel sem merülhet a pályázaton való indulás lehetősége. 

 

Új óvoda és bölcsőde építésekor helyszín kijelölése szükséges, de a felmerült 5 lehetőség közül egyik sem bizonyult maradéktalanul megfelelőnek. A polgármesteri hivatal műszaki osztályának számításai szerint új intézmény építése esetén a pályázati pénz nagy részét vagy teljes egészét felemésztené a kivitelezési költség, így az 5 százalékos önrésznél jóval magasabb önerőre lenne szükség.

 

A Pénzügyi, Ellenőrző és Vállalkozási Bizottság, szigorúan fiskális szempontokat figyelembe véve, a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem támogatta az önkormányzat pályázati részvételét. Eigler Tamás képviselő, bizottsági elnök felhívta a figyelmet arra is, hogy a megvalósítás esetén további kötelezettséget is vállal az önkormányzat az új intézmény fenntartásával. A képviselő ugyanakkor javasolta annak megfontolását, hogy ha 2 óvodai csoport bővítésére nyújt be pályázatot az önkormányzat – a Kacsóh Pongrác utcai intézmény esetében ennek lehet  esélye –, az reális célt és vállalást jelent.

 

Az Oktatási, Sport- és Kulturális Bizottság elnöke elmondta, nem lehet tudni, hogy mikor adódik újabb, ilyen magas támogatottságú pályázati lehetőség. Figyelmeztetett arra is, hogy a lakosság számának folyamatos növekedésével pár éven belül az önkormányzat kötelezhető lesz új óvodai csoportok indítására és a bölcsődei ellátás biztosítására.

 

A képviselő-testület 7 igen, 1 tartózkodás mellett elvi hozzájárulását adta a pályázaton való részvételhez, és elkülönítettek 4 millió forintot a tervezésre és a pályázatírásra. 

 

Megszakítás