Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Pályázat családsegítő munkakör betöltésére

2017 február 20. –
Önkormányzati, települési hírek

A Szociális Alapszolgáltatási Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet családsegítő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2141 Csömör, Kossuth utca 71.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Családgondozás, egyéni esetkezelés, szociális munka egyénekkel, csoportokkal. Információnyújtás, tanácsadás az ügyfeleknek. Kapcsolattartás a jelzőrendszer tagjaival. Adományokkal kapcsolatos szervezési, kiosztási, elszámolási feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•  Főiskola, szociális munkás,

•  felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete,

•  büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•  Szociális területen szerzett gyakorlattal rendelkezik – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

•  Alap szintű informatikai rendszerismeret,

•  Jogosítvány

Elvárt kompetenciák:

•  Kiemelkedő kommunikáció képességgel rendelkezik írásban és szóban

Előnyt jelentő kompetenciák:

•  Önálló, precíz, elkötelezett. Megbízható, kreatív személyiség, aki tud csapatban dolgozni.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•  Fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, motivációs levél. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban foglalt adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Nyilatkozat arról, hogy az 1997. évi XXXI. tv. 15§ (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. Felvétel esetén 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Szociális Alapszolgáltatási Központ – Csömör címére történő megküldésével (2141 Csömör, Kossuth utca 71.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI1/511-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra csak azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázat feltételeinek és minden dokumentumot megfelelően csatoltak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 17. 

Megszakítás