Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Pályázat ingatlan bérbeadására

2019 december 13. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzata (2141 Csömör Szabadság u.5.) a 2141 Csömör Vörösmarty utca 2. szám,645 hrsz-ú, 698m2 területű ingatlan bérbeadására pályázatot ír ki az alábbiak szerint.

Az ingatlan jellemzői:

-egyszintes családi ház, 150 m2 hasznos terület                                                               

-kert, udvar 437 m2

-víz, villany, csatorna, gáz közműbekötéssel ellátott

-az épület az ott folytatni kívánt tevékenységhez szükséges belső átalakításra és műszaki állapota folytán teljes felújításra szorul.

 

Az ingatlan a település legforgalmasabb pontján, a Hősök tere mellett (ahol a nagyközség nagyrendezvényei-Csömöri Napok, szüreti napok, stb vannak), a művelődési ház és a könyvtár szomszédságában található.

Az ingatlan megtekinthető 2020 januárjában, előzetes egyeztetés alapján.

Bérbeadás célja: gasztronómiai (pl. cukrászda, kávézó, melegkonyhás étterem, pékség) tevékenység. A pályázónak figyelembe kell vennie, hogy az önkormányzat az épületbe művészeti, közösségi programokat szervez, amelyhez a bérlőnek előre egyeztetett éves terv alapján (legalább évi 24 alkalommal) helyet kell biztosítania.

Az ingatlan csak egyben vehető bérbe.

Bérleti díj irányár: 150.000Ft/hó

Pályázati biztosíték 100.000Ft

 

A pályázati biztosíték összegét Csömör Nagyközség Önkormányzata 12001008-00131603-00100007 számú költségvetési számlájára kell átutalni a pályázat beadásáig a következő megjegyzéssel: „pályázat Vörösmarty u.2. szám alatti ingatlan bérbevételére”.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2020. február 20.

A pályázat benyújtásának helye: Csömöri Polgármesteri Hivatal polgármesteri titkárság (2141 Csömör, Szabadság u 5.)

A pályázat feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban zárt borítékban nyújtható be. A borítékra rá kell írni:”pályázat Vörösmarty utca 2. szám alatti ingatlan bérbevételére”

A pályázathoz mellékelni kell:

-az ajánlattevő rövid bemutatását

-a folytatni kívánt tevékenység bemutatását

-az épületben tervezett felújítási, átalakítási munkák bemutatást (műszaki leírás, vázlatterv, koncepcióterv)

-esetleges referenciákat

-igazolást arról, hogy a pályázónak a NAV felé nincs köztartozása

 

Nem lehet pályázó az

-aki végelszámolás alatt áll, vagy csőd-illetve felszámolási eljárás van ellene folyamatban,

-aki az önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, szolgáltatási díj illetve helyi adó fizetési kötelezettségének az elmúlt három évben nem tett eleget,

-a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője vagy többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa az előző pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget

 

A pályázat elbírálásának szempontjai:

  1. az ingatlanon folytatni kívánt tevékenység
  2. az ingatlanon tervezett felújítás műszaki tartalma, színvonala
  3. bérleti díj

 

A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 60 napon belül köteles  a bérleti szerződést megkötni.

A bérleti díjba a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül.

 

Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, az eredményhirdetéstől számított 8 napon belül a pályázati biztosíték visszautalásra kerül.

 

Ha  a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőn belül nem köti meg, az ingatlant  az önkormányzat a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek adja bérbe, amennyiben a Képviselő-testület ilyet megjelöl.

Visszalépés esetén a pályázat nyertese a pályázati biztosítékot elveszíti.

 

A bérleti szerződés főbb paraméterei:

-A szerződés határozatlan időtartamra szól, azonban az Önkormányzat 12 éves időtartamra vonatkozóan a rendes felmondás jogával nem fog élni a szükséges felújítási munkák magas költségeire tekintettel.

-Az óvadék a bérleti díj háromszorosa, amelybe a pályázati biztosíték összege beszámításra kerül. A különbözet  a szerződés aláírásától számított 8 napon belül rendezendő.

-A  tevékenység megkezdésének időpontja legkésőbb 2020.10.31.

-Az ingatlanon folytatandó tevékenységet csak a szükséges hatósági engedélyek birtokában lehet megkezdeni, amelynek megszerzése a bérlő feladata.

-A közüzemi díjak fizetése a bérlő kötelezettsége. A  mérőórákat köteles a nevére átíratni.

-Az ingatlan  karbantartása a bérlő feladata.

-A bérlő az ingatlant megtekintett állapotban veszi bérbe, az ingatlanon folytatni kívánt tevékenységhez a feltételek megteremtése  a bérlő feladata.

 

A pályázati kiírás és a benyújtott pályázat a pályázatok benyújtásának határidejéig, 2020.02.20-ig visszavonható.

A Képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

Bővebb felvilágosítást a pályázatról Miklós Daniellától a 06-70-520-3688-as telefonszámon lehet kérni.

 

Melléklet:

-pályázati adatlap

 

 

Megszakítás