Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Pályázati felhívás

2013 február 01. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömöri Kulturális Közalapítvány tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a  2012/2013–as tanév második félévére középfokú tanintézmények hallgatói számára.

A pályázat feltételei a következők:

 

1.) Pályázhat minden olyan csömöri állandó lakos, aki érettségit adó intézményszakközépiskola, gimnázium kilencedik, vagy
magasabb évfolyamos
tanulója.
Hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, négyosztályos középiskolai
képzésnek megfelelő első évfolyamtól lehet pályázni.

 

2.) Középiskolások esetében követelmény, hogy a pályázó legutóbbi  iskolai félévének tanulmányi átlageredménye
minimálisan 4,00 legyen.

 

3.) Akik a korábbi években már
részt vettek az Alapítvány által meghirdetett pályázaton, azok most is
pályázhatnak, függetlenül attól, hogy támogatta-e őket a Kuratórium, vagy sem.

 

4.) Pályázni a pályázati űrlap kitöltésével lehet. A pályázathoz mellékelni kell a család (az egy
háztartásban élő keresők) jövedelemigazolását
(ennek összege nem haladhatja meg a jelenlegi öregségi nyugdíj összegének
négyszeresét, ami 114 000 Ft/fő), a családi pótlék igazolását, a legutolsó
iskolai félév tanulmányi eredményét igazoló
dokumentumok (középiskolai félévi  bizonyítvány) másolatát és iskolalátogatási igazolást,
illetve a közös háztartásban élők iskolalátogatási igazolását a tanulói
jogviszony fennállásáról.  A pályázati űrlap
a www.csomor.hu honlapról letölthető,
illetve a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán átvehető.

 

5.) A pályázatokat 2013. február 27-én 16 óráig lehet
leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában.

 

6.) Az ösztöndíj 5 hónapra (2013. február – 2013. június) szól. A sikeres pályázó a meghatározott
feltételek szerint részesül ösztöndíjban.

 

A februári és márciusi ösztöndíjak kifizetésére visszamenőleg
március hónapban kerül sor. Az ösztöndíjak minden hónap 5-étől 10-éig vehetők
fel .

 

7.) A Kuratórium a pályázatok
elbírálása során a szociális szempontokat és a tanulmányi eredményt együttesen
veszi figyelembe.

 

8.) A pályázati döntésekről írásban
kapnak tájékoztatást a pályázók, 2013. március 11-ig.

 

Csömör, 2013. január 29.

 

 

 

Harmath Diána

a Csömöri Kulturális
Közalapítvány Kuratórium

elnöke

Megszakítás