Üdvözöljük!

Pályázati felhívás középiskolai tanulók részére

2015 február 02. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömöri Kulturális Közalapítvány tanulmányi ösztöndíjpályázatot hirdet a 2014-2015–ös tanév második félévére középfokú tanintézmények hallgatói számára.A pályázat feltételei a következők.

1.) Pályázhat minden olyan csömöri állandó lakos, aki érettségit adó intézményszakközépiskola, gimnázium kilencedik, vagy magasabb évfolyamos tanulója. Hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, négyosztályos középiskolai képzésnek megfelelő első évfolyamtól lehet pályázni.

2.) Középiskolások esetében követelmény, hogy a pályázó legutóbbi  iskolai félévének tanulmányi átlageredménye ( magatartás és szorgalom jegy nélkül) minimálisan 4,00 legyen.

3.) Akik a korábbi években már részt vettek az Alapítvány által meghirdetett pályázaton, azok most is pályázhatnak, függetlenül attól, hogy támogatta-e őket a Kuratórium, vagy sem.

4.) Pályázni a pályázati űrlap kitöltésével lehet. A pályázathoz mellékelni kell a család (az egy háztartásban élő keresők utolsó 3 havi) jövedelemigazolását (a munkáltatói igazolás nem elég!),  ennek összege nem haladhatja meg a jelenlegi öregségi nyugdíj összegének négyszeresét, (114.000,- Ft/fő), a családi pótlék igazolását , a legutolsó iskolai félév tanulmányi eredményét igazoló dokumentumok (középiskolai félévi  bizonyítvány) másolatát és iskolalátogatási igazolást, illetve a közös háztartásban élők iskolalátogatási igazolását, a tanulói jogviszony fennállásáról.  A pályázati űrlap a csömöri honlapról letölthető, illetve az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán átvehető. 

5.) A pályázatokat 2015. március 2-án 16 óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában a földszinten.

6.) Az ösztöndíj 5 hónapra (2015 február-2015 június) szól. A sikeres pályázó a meghatározott feltételek szerint részesül ösztöndíjban.

A februári és márciusi ösztöndíjak kifizetésére visszamenőleg március hónapban kerül sor. Az ösztöndíjak minden hónap 05.-től 10.-ig vehetők fel .

7.) A Kuratórium a pályázatok elbírálása során a szociális szempontokat és a tanulmányi eredményt együttesen veszi figyelembe.

8.) A pályázati döntésekről írásban kapnak tájékoztatást a pályázók, 2015. március 18-ig.

 

Csömör, 2015. január 30.

 

                                                                                                   Harmath Diána

                                                                    a Csömöri Kulturális Közalapítvány Kuratórium

                                                             elnöke

Megszakítás