Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Pályázati kiírás civil szervezetek számára

2013 március 11. –
Önkormányzati, települési hírek

Beadási határidő: 2013. április 5., 12.00 óra.

 

A Csömöri Kulturális Közalapítvány pályázati
kiírása

civil szervezetek támogatására

 

Kiíró: Csömöri Kulturális Közalapítvány            

 

Pályázhatnak:   Csömör területén
működő alapítványok, egyesületek, civil szervezetek.

 

A pályázat célja: Csömör
polgárai érdekében munkálkodó civil szervezetek működésének, programjainak
támogatása.

Pályázni kizárólag Csömörön megvalósuló programokra,
vagy Csömörön tevékenykedő szervezetek működésére lehet.

 

A pályázaton nem vehetnek részt az önkormányzati
fenntartású intézmények alapítványai, valamint az önkormányzat által
létrehozott civil szervezetek.

 

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a Bíróság a
szervezetet 2011. december 31. előtt nyilvántartásba vette, s a pályázó Csömör
Nagyközség Önkormányzat forrásaiból kapott valamennyi korábbi támogatással
teljes körűen és szabályosan elszámolt.

 

A pályázati adatlap a Csömöri Polgármesteri Hivatal recepcióján
vehető át, vagy letölthető a www.csomor.hu oldalról (cikkünk Kapcsolódó dokumentumok mellékletéből.)

 

A pályázatot 1 példányban, mellékletekkel együtt kell
benyújtani, a jelen pályázati kiírás részeként kiadott adatlapon. A zárt
borítékon fel kell tüntetni a pályázó szervezet nevét, címét, és „2013 Civil pályázat" megjelöléssel a
Polgármesteri Hivatalban kell leadni.

 

A pályázók támogatására rendelkezésre álló teljes
keretösszeg: 3 000
000 Ft
. Egy pályázat alapján elnyerhető
támogatási összeg 50 000 – 400 000
Ft
lehet. Az összeggel az elnyert pályázat
után megkötendő szerződésben kikötöttek szerint kell elszámolni. A pénzügyi
elszámolásokat hiteles számlamásolattal és számlaösszesítővel kell beadni. A
számlákon fel kell tüntetni, hogy „A Csömöri Kulturális Közalapítvány részére
elszámolva!"

 

Egy civil szervezet csak egy pályázatot adhat be, de
azon belül pályázhat több programra és működésre is. Hiánypótlásra a beadást
követően, a hiánypótlásra felszólító levél kézhezvételétől számítva 5 nap áll
rendelkezésre!

 

A pályázat benyújtásának helye és  határideje:

Postacím: Csömöri Kulturális Közalapítvány

Csömöri Polgármesteri Hivatal, 2141 Csömör, Szabadság
út 5.

Beadási határidő:         
2013. április 5-e,  1200 óra.

A borítékon kérjük feltüntetni: „2013 Civil pályázat".

A pályázatok elbírálásának
határideje:
2013.
április 19.

A pályázatról további
felvilágosítást ad:
Harmath Diána 06-30/855-2019.

 

A pályázaton elnyert támogatások folyósítása a Csömöri
Kulturális Közalapítvány Kuratóriumának döntését követően, szerződés alapján
történik. Az elutasított pályázókat levélben értesítjük. A nyertes pályázók listáját
2013. április 22-ig közzétesszük a  www.csomor.hu
honlapon. 

Megszakítás