Üdvözöljük!

Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására

2021 március 05. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömöri Kulturális Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására.

Pályázhatnak: Csömör területén működő alapítványok, egyesületek, civil szervezetek

A pályázat célja: Csömör polgárai érdekében munkálkodó civil szervezetek működésének, programjainak támogatása.

Pályázni kizárólag Csömörön megvalósuló programokra, vagy Csömörön tevékenykedő szervezetek működésére lehet.

A pályázaton nem vehetnek részt azok a civil szervezetek, amelyek közvetlen önkormányzati támogatásban részesülnek, illetve az önkormányzati fenntartású intézmények alapítványai, valamint az önkormányzat által létrehozott civil szervezetek.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a Bíróság a szervezetet 2019. december 31. előtt nyilvántartásba vette, s a pályázó Csömör Nagyközség Önkormányzat forrásaiból kapott valamennyi korábbi támogatással teljes körűen és szabályosan elszámolt.

A pályázatot 1 példányban mellékletekkel együtt kell benyújtani, a jelen pályázati kiírás részeként kiadott adatlapon. A zárt borítékon fel kell tüntetni a pályázó szervezet nevét, címét, és „2021 Civil pályázat” megjelöléssel az Önkormányzaton kell leadni vagy az erre a célra kihelyezett postaládába bedobni.

 Egy pályázat alapján elnyerhető támogatási összeg 50.000-400.000 Ft lehet. Az összeggel a nyertes pályázat után megkötendő szerződésben kikötöttek szerint kell elszámolni. A pénzügyi elszámolásokat hiteles számlamásolattal, és számlaösszesítővel kell beadni. A számlákon szerepelni kell, hogy „A Csömöri Kulturális Közalapítvány részére elszámolva!”

Egy civil szervezet csak egy pályázatot adhat be, de azon belül pályázhat több programra és működésre is. Hiánypótlásra a beadást követően, a hiánypótlásra felszólító levél kézhezvételétől számítva 5 nap áll rendelkezésre!

A pályázat benyújtásának helye és  határideje:

Postacím: Csömöri Kulturális Közalapítvány

Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

Beadási határidő: 2021. április 6.

A borítékon kérjük feltüntetni: “2021  Civil pályázat”.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. április 16.

A pályázatról további felvilágosítást ad: Harmath Diána 06 30/855-2019

A pályázaton elnyert támogatások folyósítása a Csömöri Kulturális Közalapítvány Kuratóriumának döntését követően, szerződés alapján történik. Az elutasított pályázókat levélben értesítjük. A nyertes pályázók listája 2021. április 26 -ig közzétételre kerül a  http://www.csomor.hu/ honlapon.

A pályázati adatlap letölthető a kapcsolódó dokumentumok/2021. évi pályázatok linkre kattintva.

Megszakítás