Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására

2012 március 19. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömöri Kulturális Közalapítvány pályázati kiírása.

Kiíró:                  Csömöri Kulturális Közalapítvány              

Pályázhatnak:   Csömör területén működő alapítványok, egyesületek,                                   civil  szervezetek. 

A pályázat célja: Csömör polgárai érdekében munkálkodó civil szervezetek működésének, programjainak támogatása. 

Pályázni kizárólag Csömörön megvalósuló programokra, vagy Csömörön tevékenykedő szervezetek működésére lehet. 

A pályázaton nem vehetnek részt az önkormányzati fenntartású intézmények alapítványai, valamint az önkormányzat által létrehozott civil szervezetek.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a Bíróság a szervezetet 2010. december 31. előtt nyilvántartásba vette, s a pályázó Csömör Nagyközség Önkormányzat forrásaiból kapott valamennyi korábbi támogatással teljes körűen és szabályosan elszámolt. 

A pályázati adatlap a Csömöri Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy letölthető cikkünk kapcsolódó dokumentumaiból.

A pályázatot 1 példányban, mellékletekkel együtt kell benyújtani, a jelen pályázati kiírás részeként kiadott adatlapon. A zárt borítékon fel kell tüntetni a pályázó szervezet nevét, címét, és „2012 Civil pályázat" megjelöléssel az ügyfélszolgálatra kell leadni. 

A pályázók támogatására rendelkezésre álló teljes keretösszeg:


3 000 000 Ft.
Egy pályázat alapján elnyerhető támogatási összeg 50 000-400 000 Ft lehet. Az összeggel a nyertes pályázat után megkötendő szerződésben kikötöttek szerint kell elszámolni. A pénzügyi elszámolásokat hiteles számlamásolattal, és számlaösszesítővel kell elszámolni. A számlákon szerepelni kell, hogy „A Csömöri Kulturális Közalapítvány részére elszámolva!”

Egy civil szervezet csak egy pályázatot adhat be, de azon belül pályázhat több programra és működésre is. Hiánypótlásra a beadást követően, a hiánypótlásra felszólító levél kézhezvételétől számítva 5 nap áll rendelkezésre!

A pályázat benyújtásának helye és  határideje: 

Postacím:  Csömöri Kulturális Közalapítvány

Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal

2141 Csömör, Szabadság út 5. 

Beadási határidő: 2012. április 20., 12.00 óra 

A borítékon kérjük feltüntetni: "2012 Civil pályázat". 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2012. május 2. 

A pályázatról további felvilágosítást ad a Csömöri Kulturális Közalapítvány Kuratóriumának elnöke, Harmath Diána a 06-30/855-2019-es telefonszámon.                                                                   

A pályázaton elnyert támogatások folyósítása a Csömöri Kulturális Közalapítvány Kuratóriumának döntését követően, szerződés alapján történik. Az elutasított pályázókat levélben értesítjük. A nyertes pályázók listáját 2012. május 7-ig közzétesszük a  www.csomor.hu honlapon. 

Megszakítás