Üdvözöljük!

Pályázati kiírás középfokú tanintézmények hallgatói számára

2019 szeptember 04. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömöri Kulturális Közalapítvány tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2019-2020–as tanév első félévére, középfokú tanintézmények hallgatói számára.

A pályázat feltételei a következők:

1.) Pályázhat minden olyan csömöri, állandó lakcímmel rendelkező lakos (min. 2018. szept. 1. óta), aki érettségit adó intézményszakközépiskola, gimnázium tizedik vagy magasabb évfolyamos tanulója. Hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, négyosztályos középiskolai képzésnek megfelelő második évfolyamtól lehet pályázni.

 

2.) Középiskolások esetében követelmény, hogy a pályázó legutóbbi iskolai félévének tanulmányi átlageredménye (magatartás és szorgalom jegy nélkül) minimálisan 4,00 legyen.

 

3.) Akik a korábbi években már részt vettek az Alapítvány által meghirdetett pályázaton, azok most is pályázhatnak, függetlenül attól, hogy támogatta-e őket a Kuratórium, vagy sem.

 

4.) Pályázni a pályázati űrlap kitöltésével lehet. A pályázathoz mellékelni kell a család (az egy háztartásban élő keresők, munkáltató által kiállított utolsó 3 havi) jövedelemigazolását (a munkáltatói igazolás nem elég!),   ennek összege nem haladhatja meg a jelenlegi öregségi nyugdíj összegének négyszeresét, (114.000,- Ft/fő), a családi pótlék igazolását, a legutolsó iskolai félév tanulmányi eredményét igazoló dokumentumok (középiskola év-végi  bizonyítvány) másolatát és iskolalátogatási igazolást, illetve a közös háztartásban élők iskolalátogatási igazolását is (16 évesnél idősebb testvérek esetén), a tanulói jogviszony fennállásáról. A pályázati űrlap a csömöri honlapról letölthető, illetve az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán átvehető.

 

5.) A pályázatokat 2019. október 31-én 16 óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában a földszinten.

 

6.) Az ösztöndíj 5 hónapra (2019. szeptember–2020. január) szól. A sikeres pályázó a meghatározott feltételek szerint részesül ösztöndíjban.

 

A szeptemberi-októberi ösztöndíjak kifizetésére visszamenőleg kerül sor.

 

7.) A Kuratórium a pályázatok elbírálása során a szociális szempontokat és a tanulmányi eredményt együttesen veszi figyelembe.

 

8.) A pályázati döntésekről írásban kapnak tájékoztatást a pályázók, 2019. november 20-ig.

 

A pályázati űrlap letölhető a cikk alján található kapcsolódó dokumentumok/2019. évi pályázatok fülre kattinva.

 

Csömör, 2019. szeptember 01.

 

                                                                                                   Harmath Diána
                                                                    a Csömöri Kulturális Közalapítvány Kuratórium
                                                             elnöke
Megszakítás