Üdvözöljük!

Partnerségi egyeztetés Csömör Nagyközség településrendezési eszközeinek módosításáról

2023 október 16. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzata tájékoztatja az érintetteket, hogy elkészült a Helyi építési szabályzatnak az Edloman lakóterület területére vonatkozó módosításának tervezete.

A terv munkaközi véleményezésére a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 69.§ alapján elektronikus úton biztosítunk lehetőséget.

A terv elektronikusan az alábbi linken keresztül érhető el: https://drive.google.com/file/d/1D4sallPgzhy6A3yerqzGsjD5pbPJOkhx/view?usp=sharing

Amennyiben a településrendezési eszköz módosításával kapcsolatban véleményt, észrevételt, illetve javaslatot kíván tenni a jogszabályi előírások alapján ezen közzététel megjelenésétől számított 15 napon belül – azaz 2023.10.16-tól 2023.10.31 -ig – szíveskedjen azokat megtenni, melyeket az alábbi módokon tehet:

  • papír alapú észrevétel (Csömör Polgármesteri Hivatal, 2141 Csömör, Szabadság út 5.),
  • elektronikus formában pedig a foepitesz@csomor.hu email címre.

Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez teljes nevének megadása szükséges, ennek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Nevét kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük. ​​

Csömör, 2023. október 16.

Fábri István
polgármester sk.

Megszakítás