Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Partnerségi egyeztetés

2014 december 09. –
Önkormányzati, települési hírek

Tájékoztató Csömör Nagyközség településrendezési eszközei (településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és szabályozási terv) eseti módosításában való partnerségi egyeztetésről.

Csömör Nagyközség Önkormányzata megindítja Csömör részterületeire vonatkozóan a  településrendezési eszközök készítésének a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben foglaltak szerinti  eljárását. A 266/2013. (XII.19.) Kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv és az 1/2014. (I.16.) Kt. rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat eseti módosítását az elmúlt egy évben felmerült fejlesztési szándékok miatt szükségessé váló tervi pontosítások tették indokolttá.

A településrendezési eszköz módosítása a Korm. rendelet 41. §.  szerinti egyszerűsített eljárás alkalmazásával történik.

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 104/2014. (V. 08.) számú határozatával elfogadta a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait, amely szabályozza a település településfejlesztési dokumentumainak és településrendezési eszközeinek megalkotására, módosítására irányuló eljárások során a partner javaslatainak, észrevételeinek, véleménynyilvánításának rendszerét.

A szabályzat elkészítésének a célja az volt, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét, és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján Csömör Nagyközség településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályáról: a partnerség menüpont alatt olvashat bővebben.

 

A terv készítésével kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani

a 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 38.§ (4) – (5) alapján a tájékoztató közzétételtől számított 15. napig,

 

„PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS” feltüntetésével

 

• elektronikus levélben a polgarmester@csomor.hu címre küldve;

•postai úton a Csömör Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának címezve (2141 Csömör, Szabadság u. 5.);

• a Csömör Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (2141 Csömör, Szabadság u. 5.) személyesen lehet.

 

Tájékoztatjuk, hogy a partnerségi egyeztetési szabályzatnak megfelelően a partnernek a véleményezéshez szükséges megjelölnie a véleményezési eljárás tárgyát, és megadnia a partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.  Ezek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. A partner adatainak megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. A partner adatait kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.

 

Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatala

 

Megszakítás