Üdvözöljük!

Patthelyzet a református egyház és az önkormányzat ingatlancseréjének ügyében

2012 május 16. –
Önkormányzati, települési hírek

Több mint egy éve kezdődtek az egyeztetések az önkormányzat és a helyi református gyülekezet vezetői között az egyre bővülő, mind nagyobb létszámú vallási közösség új, valódi otthonának megteremtéséről. 

Még az előző önkormányzati vezetés hozta azt a döntést, hogy a reformátusok számára évekkel korábban átadott, temető melletti, kb. háromezer négyzetméteres ingatlant elcseréli a Széchenyi úti Laki-villára. A hasonló nagyságú telken álló, helyi védettség alatt álló épület jelenleg rendkívül rossz állapotú, az önkormányzatnak évtizedek óta nem volt pénze arra, hogy a becslések szerint közel százmillió forintos felújítási költségeket fedezze. Mivel nem országos, kiemelt jelentőségű épületről van szó, ezért pályázati vagy állami támogatásban sem lehet reménykedni. 

 

Ésszerű döntésnek látszott tehát, hogy az egyháznak adja át az épületet az önkormányzat azzal a kettős céllal, hogy egyrészt a református közösség méltó otthonra találjon, másrészt a helyi védettségnek megfelelően, egyházi forrásból kerüljön felújításra a komoly építészeti értéket képviselő régi kúria. A két ingatlan közötti értékkülönbözetre vonatkozóan a törvény kompenzálási kötelezettséget ír elő. A helyi vezetés az épület szakszerű felújításán, így a falu számára történő építészeti érték megőrzésén túl egyrészt a későbbi felújítás során kialakításra kerülő, az önkormányzat számára évente meghatározott alkalommal biztosítandó vendégszobákat kért a Csömörre érkező hivatalos tárgyalópartnerek, testvértelepülési vezetők számára; másrészt egy olyan konferenciaterem kialakítását, amelyet a szerződésben foglaltak szerint szintén térítésmenetesen használhat az önkormányzat vagy bármely más intézménye különböző kulturális, tudományos rendezvények megtartására. A megyei egyházi vezetés részvételével zajló egyeztetések során az egyház elfogadta az önkormányzat feltételeit, és ennek megfelelően zajlottak az előkészületek. Az előzetes tervek szerint az épület felújítása és közösségi házzá, illetve lelkészi lakássá való átalakítása után a telken később templom épülne.

 

Utolsó megoldandó problémaként a Laki-villa épületében található két önkormányzati bérlakás ügyét kellett rendezni. Mindkét kisebb lakásban idős bérlők laknak már több évtizede. Az egyik bérlővel sikerült is előzetesen megállapodni arról, hogy az általános iskola mellett található, részben egyházi segítséggel felújítandó önkormányzati lakásba költözne át. A másik bérlő, illetve hozzátartozója azonban végül nem fogadta el a felajánlott cserelakást, mivel tartanak attól, hogy az idős, 91 éves nénit esetleg mind egészségileg, mind lelkileg megviselné a megszokott otthonból való elköltözés. A család döntését mind az egyház, mind az önkormányzat megérti, így egyelőre az ingatlancsere ügye, és ezzel a református egyház gyülekezeti házának és templomépítésének az ügye holtpontra jutott.

 

A reformátusok jelenleg a második legnagyobb helyi felekezetnek számító evangélikusok templomában tartják istentiszteleteiket. 

Megszakítás