Üdvözöljük!

Pénzügyi ügyintézői álláshirdetés

2024 február 08. –
Álláshirdetés

A Csömöri Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Próbaidő időtartama:                      6 hónap

Foglalkoztatás jellege:                     teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye:                     Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Folyamatosan ellátja az önkormányzat és intézményei nyilvántartási, könyvelési feladatait.

Illetmény és juttatások: a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény alapján, valamint éves cafetéria, utazási költségtérítés.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés, vagy
 • pénzügyi-számviteli szakképesít,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek

Pályázat elbírálásánál előny jelent:

 • államháztartási területen szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat
 • pénzügyi-számviteli területen szerzett, legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat,
 • költségvetési, számviteli könyvelési tapasztalat,
 • ASP gazdálkodási szakrendszer felhasználói szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • Kttv. szerinti szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

A pályázat benyújtási határideje: 2024. március 14.

A munkakör betöltésének időpontja: 2024.05.02

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető nyújt, a 06-28/544-020-es, vagy 0670/7978280-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére Dr. Katona Péter jegyzőnek történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.
 • személyesen: Tótpál Szabolcs, Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás