Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Pénzügyi ügyintézőt keres a Csömöri Polgármesteri Hivatal

2020 november 05. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömöri Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony (a határozott idő előreláthatólag 2021. 09. 30-ig szól)

Próbaidő időtartama: 3 hónap

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, heti 40 óra

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Folyamatosan ellátja az önkormányzat könyveléssel, utalással kapcsolatos feladatait, valamint a Csömöri Községgondnokság könyveléssel, utalással, bankkönyveléssel kapcsolatos feladatai.

lletmény és juttatások: A “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény alapján, valamint éves cafetéria, utazási költségtérítés.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskolai végzettség és közgazdasági szakképesítés, vagy

Pénzügyi-számviteli szakképesítés,

 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek

Pályázat elbírálásánál előny jelent:

 • Államháztartási területen szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat
 • Pénzügyi-számviteli területen szerzett, legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat,
 • Költségvetési, számviteli könyvelési tapasztalat,
 • ASP gazdálkodási szakrendszer felhasználói szintű ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
 • szerinti szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

A pályázat benyújtási határideje: 2020. november 30.

A munkakör betöltésének időpontja:

– a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 07.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tótpál Szabolcs pénzügyi osztályvezető nyújt, a 06-28/544-032-es, vagy 06-28/544-033-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.
 • Személyesen: Tótpál Szabolcs, Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás