Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Polgári fórum

2011 december 21. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömöri Horgász Egyesület közleménye a horgásztóval kapcsolatban kialakult helyzetről.

Tisztelt Tagság!

Tekintettel arra, hogy a közelmúltban a Csömöri Önkormányzat, illetve annak vezetői részéről különböző fórumokon a Csömöri Horgász Egyesület haszonbérleti szerződését, a tó használatát érintő kijelentések hangzottak el, szükségesnek véltük a tagság tényszerű tájékoztatását a kialakult helyzetről.

Nyilvánvalóvá kell tennünk, hogy valótlanok azok a kijelentések, melyek szerint a tóra vonatkozó haszonbérleti szerződés felbontásra került volna, illetve annak semmissége került volna megállapításra.

Az Egyesületnek mind a mai napig érvényes szerződése van az Önkormányzattal, amely alapján az Egyesület ugyanolyan keretek közt működik tovább, ahogyan ezt eddig is tette.

Az Önkormányzat képviselőivel 2011. december 15-én egyeztető tárgyalásra került sor. Az egyeztetés során az Önkormányzat képviselői jelezték az Egyesület felé, hogy felmerültek a részükről aggályok a korábbi képviselet eljárásával, működésével kapcsolatban.

E tekintetben tájékoztatni kívánjuk a Tisztelt Tagságot, hogy az Önkormányzat ilyen irányú felülvizsgálati szándéka csupán a hivatal működését érintheti, a szerződéses kapcsolataira hatással nem lehetnek. Tekintettel a jogfolytonosságra, az Önkormányzat állandóságára (hiszen csupán annak képviselői változtak, az Önkormányzat nem!), az Önkormányzat által kötött szerződések továbbra is kötik az Önkormányzatot, függetlenül attól, hogy az Önkormányzat képviseletében melyik vezetés járt el. 

Felmerült néhány további kérdés a tó üzemeltetésével, jogi helyzetével kapcsolatban, melyek rendezése úgyszintén az Önkormányzat, mint tulajdonos feladata. A haszonbérleti szerződéses jogviszonyban ugyanis az Önkormányzat, mint tulajdonos akkor teljesít jogszerűen, ha biztosítja mindazon feltételeket, amelyek a haszonbérlő, tehát az Egyesület részéről a tó háborítatlan használatához szükségesek.

Úgyszintén szóba került az egyeztetés során az Önkormányzat gazdálkodásának hatékonysága, a szerződésből eredő bevétele. Ezzel kapcsolatban úgy gondoljuk, nincs szükség magyarázkodásra, mindannyiunk számára nyilvánvaló, hogy mennyi energiát, és áldozatot fektettünk a tó kiépítésébe. Értetlenül állunk az előtt a szándék előtt, amely egy ilyen közösségformáló értékben – mely egyúttal önkormányzati tulajdon – kizárólag pénzbevételi forrást lát. Hisszük azt, hogy a tó üzemeltetése a lehető legjobb kezekben van, amelyet bizonyít az elmúlt évek során megvalósult valamennyi rendezvény, mely hozzájárult településünk kulturális sokszínűségéhez és közösségformáló erejéhez.

Mivel valamennyi szerződéses kapcsolatban érvényes az, hogy a részes felek együttműködni kötelesek, ezért a további egyeztetések is arra irányulnak, hogy a fenti jogi helyzet mindkét fél számára megnyugtatóan kerüljön rendezésre. Kifejeztük elkötelezettségünket az Önkormányzat felé, hogy készek vagyunk a továbbiakban is egyeztetést folytatni. Az Önkormányzat vállalta, hogy 2012. január végéig megoldási javaslatot terjeszt elő, melyről a tagságot úgyszintén tájékoztatni fogjuk.

Hangsúlyozni kívánjuk azonban, hogy bármely javaslat csak úgy támogatható az Egyesület részéről, ha az abban foglaltak garanciát jelentenek a csömöri horgászok fennálló jogainak megőrzésére. Nyilvánvalóvá kell tennünk, hogy a 2010. szeptember 28-án kelt haszonbérleti szerződés továbbra is élő szerződés, az felbontásra nem került, így a jelenleg fennálló helyzet is az annak megfelelő. A csömöri horgászok mindennapi tevékenységük során semmilyen változással nem kell szembenézzenek, a helyzet jogi rendezése rájuk hatással nem lehet.

Csömör, 2011. december 20.

Tisztelettel:

Radványi Róbert sk.

Csömör HE elnöke

 

Az önkormányzat állásfoglalása az ügyben:

Megszakítás