Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Polgármesteri határozatok, rendeletek veszélyhelyzet idején – 2021 január

2021 március 31. –
Képviselő-testületi beszámolók

A kormány döntése értelmében a tavaszi időszakhoz hasonlóan 2020. november 3-ától a kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet idejére az önkormányzatok működési rendje megváltozott, a képviselő-testületi ülések szünetelnek. Ezen időszak alatt a polgármester rendeleti úton hozhat döntéseket. Fábri István polgármester a veszélyhelyzet kihirdetésekor hangsúlyozta, hogy a rendeleteket a képviselő-testület tagjaival minden esetben egyezteti. Ennek megfelelően képviselői személyes és internetes (online) konzultációk, illetve bizottsági előkészítések után születtek a döntések. Ezek összefoglalója olvasható az alábbiakban.

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere úgy határozott, hogy a Vörösmarty utca 1. szám alatt található önálló, kereskedelmi célú épület (volt Csömöri Ajándékbolt) bérbeadására nyilvános pályázatot ír ki. Az elbírálás során a bérleti díjat és a település számára nyújtott szolgáltatás jellegét együttesen veszi figyelembe.

 

Az elmúlt évekhez hasonlóan Balaska Márk kajakozó számára idén is támogatást nyújt az önkormányzat. Idén a 2021. évi tokiói olimpia világversenyre történő felkészülés első időszakára 175.000 Ft támogatást nyert el a sportoló.

 

Lapunk előző számában beszámoltunk arról, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. évi beszámolójával kapcsolatban a polgármester további kiegészítéseket kért. Ennek a rendőrkapitányság eleget tett, így a polgármester határozatában elfogadta a beszámolót.

 

A Kálvária köz lakói azzal keresték meg az önkormányzatot, hogy a tulajdonukban lévő magánutat önkormányzati kezelésbe adnák át. A polgármester – figyelembe véve a képviselő-testület tagjainak javaslatát – úgy döntött, hogy a Csömör 1557/6 hrsz.-ú 143 m2 nagyságú, valamint a 1558/5 hrsz.-ú 547 m2 nagyságú, a ingatlanokat a tulajdonosoktól ajándékozás címen átveszi.

 

Az önkormányzat úgy döntött, hogy bányabérleti szerződést köt a Scorpio Trans Kft.-vel a 081/14. hrsz. ingatlan 1 hektáros területére, 2021. február 18. kezdési határidővel, határozatlan időre.

 

Az önkormányzat úgy döntött, hogy elbontja a Kossuth Lajos utca 73. szám alatti, üresen álló szociális bérlakás célú épületeket, tekintettel azok rendkívül rossz műszaki állapotára. A bontási munkálatokra bruttó 2.800.000 Ft-ot különít el a 2021. évi költségvetésben. A munkák elvégzésével a Csömöri Községgondnokságot bízza meg.

 

A polgármester határozatot hozott arról, hogy a Kossuth Lajos utca 25. szám alatti szolgálati lakást 2021. augusztus 15-ig a csömöri sport kft. keretein belül működő Csömöri Kerékpár Szakosztály rendelkezésére bocsátja térítésmentesen azzal a céllal, hogy a vidéken lakó utánpótlás korú versenyzőik, alkalmi jelleggel, edzőtáborozás idején ott lakhassanak.

 

Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 37/2013 (XII.20) önkormányzati rendelet 8. § (1-3), és a 12. § (1-3) bekezdésével szemben, amely az egy ingatlanon egyidejűleg tartható kutyák és macskák számát maximalizálja. Az önkormányzat a törvényességi észrevétellel nem ért egyet és a polgármester úgy döntött, hogy nem helyezi hatályon kívül a vonatkozó paragrafusokat.

 

Az önkormányzat úgy döntött, hogy a Balaton Nautik Kft. csömöri névhasználati engedélyét visszavonja, mivel a cég csömöri tevékenysége megszűnt. Ezzel egyidejűleg az önkormányzat engedélyezi a Csömör név használatát az előbbi cég tevékenységét átvevő Gati Solution Kft-nek, ameddig a kft. a kérelem tartalmának megfelelően Csömörön kereskedelmi tevékenységet folytat.

 

A polgármester határozatot hozott arról, hogy a Csömöri Polgárőr Egyesülettel a Rákóczi út 4. sz. alatti ingatlanban lévő 23 nm alapterületű földszinti helyiség használatára vonatkozó szerződést köt. Ugyancsak szerződéskötésre kerül sor a Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel a Hév-állomás u. 4. szám alatti ingatlan használatára vonatkozóan. Mindkét szerződés esetében a pénzügyi osztály vezetője vizsgálja felül a rezsiszámlákat.

 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának polgármestere a képviselő-testület javaslatára úgy dönt, figyelembe véve a testület tagjainak javaslatát, hogy a Csömöri Közbiztonsági Bűnmegelőző Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel (székhely: 2141 Csömör, Bitskey u. 15) kötendő, a 2141 Csömör, Hév-állomás u. 4. (hrsz: 902/14). sz. alatti ingatlan használatára vonatkozó szerződést köt. A Polgármester felkéri a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy negyedévente a rezsiszámlákat vizsgálja felül.

 

A rendkívüli helyzetre való tekintettel az önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadása –  mivel testületi ülések nem tarthatóak –  akadályokba ütközik, ezért a polgármester – a képviselő-testület tagjaival egyetértésben – úgy határozott, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő két kft. számára havi támogatási előleget biztosít a működőképesség fenntartása érdekében. A CSÖTESZ Kft.-nek a 2021. évi önkormányzati támogatási szerződés megkötéséig havi 5.000.000 Ft, míg a Csömöri Sport és Szabadidő- szervező Nonprofit Kft. részére havi 7.850.000 támogatási előleget nyújt az önkormányzat.

 

Korábban a képviselő-testület úgy határozott, hogy a CSÖTESZ nonprofit kft. részére gépjármű-vásárlásra támogatást nyújt. A beérkezett árajánlatok fényében a korábban meghatározott összeget a polgármester – a képviselőkkel egyeztetve – 1.400.000 forinttal megemelte. Az összeg fedezetét a CSÖTESZ nonprofit kft. tulajdonát képező tehergépjármű értékesítéséből keletkező bevétel jelenti.

 

Az önkormányzat úgy döntött, hogy a Csömöri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére 2.300.000 többlettámogatást nyújt a Csömöri Tóth Hagyományaink Háza felújítási munkálataira, továbbá engedélyezi, hogy a nemzetiségi önkormányzat a 2020. évi működési támogatást felhalmozási célú kiadásokra is felhasználhatja.

 

A pandémiás helyzet miatt a Csömöri Vendégház üzemeltetése nem tudott megkezdődni a terveknek megfelelően, ezért az önkormányzat 109/2020.(VII.09.) Kt. számú határozatát visszavonta, továbbá vendégház működtetésére vonatkozó tagi kölcsön szerződést felbontotta. A vendégház szakszerű és rentábilis üzemeltetése érdekében az önkormányzatnál plusz egy fő munka törvénykönyve szerinti státusz létrehozását rendelte el.

 

A polgármester úgy döntött, hogy a Csömöri Evangélikus Rózsakert Óvoda Igazgatói Tanácsába Tormay-Lesták Mária oktatási és ifjúsági ügyekért felelős alpolgármestert delegálja Csömör Nagyközség Önkormányzata képviseletében.

 

Az önkormányzat úgy döntött, hogy az Egészségház egyik üres helyiséget az I.C.C. Kft.-nek adja bérbe arteriográfiás érrendszeri szűrés céljára, 2021. február 15. napjára 7.15 órától 16.30 óráig bruttó 15.000 Ft bérleti díjért.

 

Az önkormányzati tulajdonban álló helyiségek bérletére vonatkozó helyi rendelet úgy módosult, hogy rendkívüli helyzetben, annak időtartamára a polgármester jogosult az üresen álló lakásokat és helyiségeket arra rászoruló személyeknek kiadni. A rendkívüli helyzet elmúltával a rászoruló személyek kötelesek a lakásokat elhagyni. A képviselő-testület dönthet arról, hogy az üresen álló önkormányzati bérlakásokat határozott időre csömöri székhellyel rendelkező civil szervezetek, illetve a településen közfeladatot ellátó gazdasági társaságok részére kiadja.

 

A polgármester az előző évek gyakorlatának megfelelően rendeletet alkotott a 2021. évi igazgatási szünetekről.

 

A közterületek használatáról szóló rendeletben számos módosítás, pontosítás történt. A hatályos rendelet a csomor.hu oldalon érhető el. 

 

Megszakítás