Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Közszolgáltatások

Humán közszolgáltatások

Köznevelési feladatok

 • óvodai nevelés

(Nefelejcs Művészeti Óvoda  2141 Csömör, Laki u. 3. )

Közművelődési feladatok

 • közművelődési tevékenység
 • könyvtári ellátás

(Petőfi Sándor Művelődési Ház 2141 Csömör, Vörösmarty u. 1.)

(Sinka István Községi Könyvtár 2141 Csömör, Tompa Mihály u. 1.)

Egészségügyi alapellátási feladatok

 • háziorvosi ellátás
 • házi gyermekorvosi ellátás
 • fogorvosi ellátás
 • védőnői szolgáltatás

Szociális alapellátási feladatok

Szociális és gyermekvédelmi feladatok

 • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott ellátások biztosítása

A Szociális  Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásai:

(Szociális Alapszolgáltatási Központ, 2141 Csömör, Kossuth Lajos u. 71.

 Telefon: +36-28-544-060)

 • Család és Gyermekvédelem
 • Házi segítségnyújtás
 • szociális étkeztetés
 • Idősek Nappali Ellátása, idősek klubja

Bölcsődei szolgáltatás ellátási szerződéssel.

Kommunális közszolgáltatások

Hulladékgazdálkodási feladatok (nem veszélyes hulladék gyűjtését, kezelését és ártalmatlanítását végző szervezet a VERTIKAL GROUP NYrt. . 2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.)

Hulladékgyűjtő zsákok beszerzése

Zöld és szelektív zsákok vásárlása:

Trió ABC  – Major út 19/c.

Kommunális zsák beszerzése:

VERTICAL kihelyezett ÜSZ: Önkormányzat Ügyfélszolgálata – minden hónap harmadik szerdáján

13.00-16.30 óra között

LOMTALANÍTÁS

Házhoz menő lomtalanítás évi egy alkalommal, 2 m3 mennyiségben

Lomtalanítási igény bejelentése:

ugyfelszolgalat.ek@vertikalgroup.hu

06 28 561-200

VERITIKAL GROUP Nyrt.

Személyes Ügyfélszolgálat

2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 68.

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 07.00-19.00

Csütörtök: 08.00-16.00

Szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos feladatok (a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését a SZIVÓ Szennyvíz Szippantó Korlátolt Felelősségű Társaság végzi, 1164 Budapest Magtár utca 68.)

Megszakítás