Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Polgármesteri rendeletek és határozatok veszélyhelyzet idején- 2021 április

2021 május 25. –
Képviselő-testületi beszámolók

A kormány döntése értelmében a tavaszi időszakhoz hasonlóan 2020. november 3-ától a kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet idejére az önkormányzatok működési rendje megváltozott, a képviselő-testületi ülések szünetelnek. Ezen időszak alatt a polgármester rendeleti úton hozhat döntéseket. Fábri István polgármester a veszélyhelyzet kihirdetésekor hangsúlyozta, hogy a rendeleteket a képviselő-testület tagjaival minden esetben egyezteti. Ennek megfelelően képviselői személyes és internetes (online) konzultációk, illetve bizottsági előkészítések után születtek a döntések. Ezek összefoglalója olvasható az alábbiakban.

Az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján a krízishelyzetbe került csömöri családok számára a Magyar Protestáns Segélyszervezet által működtetett erdőkertesi családok átmeneti otthonában biztosítanak átmeneti elhelyezést és ellátást. A szervezet benyújtotta a 2020. évre vonatkozó szakmai beszámolóját, melyet a képviselők egyhangúlag támogattak..

A pandémiás időszakban a Szociális Alapszolgáltatási Központ dolgozói rendkívül áldozatos munkát végeztek, ezért Tormay-Lesták Mária alpolgármester javaslatára, testületi támogatással Fábri István polgármester úgy határozott, hogy cafeteria keretüket bruttó 400.000 forintra, a fejenkénti munkaruha beszerzésére fordítható juttatás összegét bruttó 50.000 Ft/ összeggel megemeli a 2021. évben.

A járványügyi  időszakra való tekintettel az önkormányzati fenntartású intézmények, köztük a Petőfi Sándor Művelődési Ház költségvetési keretét az önkormányzat csökkentette. A májusi biztonságos induláshoz a művelődési ház többletforrást igényelt, ezért az intézmény dologi kiadások, előleg nyújtások összegének sorát megemelték 1.000.000,- Ft-tal. A létrehozott keretösszeg felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni a képviselő testület utólagos tájékoztatása mellett.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásait figyelembe véve a Csömöri Polgármesteri Hivatal státuszainak számát 1 fővel  megemelték, egyúttal pályázatot írtak ki aljegyzői pozíció betöltésére. Emellett tragikus haláleset miatt a megüresedett főépítészi állásra is kiírták a pályázatot.

A költségvetésben  a horgásztó mellett található, 0151/34 hrsz-ú ingatlan ¼ tulajdoni hányadának megvásárlására 153.000,- Ft-ot különíttek el az önkormányzat a költségvetési tartalék terhére.

Az elmúlt időszakban egyre inkább megszaporodtak a panaszok a hétvégi hangos munkavégzéssel kapcsolatban, ezért a képviselő-testület úgy határozott, hogy csendrendeletet alkot. A rendelet célja a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó – a lakóingatlanok zöld felületeinek, udvarainak építésével, fenntartásával kapcsolatos zajos tevékenységekre vonatkozó szabályok betartása, – lakóépületen belül végzett zajos építési, felújítási munkák végzésére vonatkozó szabályok betartása. Második ütemben a csendrendelet éjszakai hangos zene hallgatására vonatkozó szabályait dolgozzák majd ki.

A csendrendelet kérdése immáron több lakossági fórumon, képviselő-testületi ülésen felmerült, megítélése rendkívül megosztó. A képviselők ezért kompromisszumot megoldás mellett döntöttek, amely megadott időkereten belül lehetővé teszi a hétvégi munkavégzést, ugyanakkor a hétvégi pihenést is biztosítja a lakók számára. A rendelet május 15-én lépett életbe.

 

 

 

Megszakítás