Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Polgármesteri rendeletek, határozatok veszélyhelyzet idején 2020 november-december

2021 február 11. –
Képviselő-testületi beszámolók

A kormány döntése értelmében a tavaszi időszakhoz hasonlóan 2020. november 3-ától a kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet idejére az önkormányzatok működési rendje megváltozott, a képviselő-testületi ülések szünetelnek. Ezen időszak alatt a polgármester rendeleti úton hozhat döntéseket. Fábri István polgármester a veszélyhelyzet kihirdetésekor hangsúlyozta, hogy a rendeleteket a Képviselő-testület tagjaival minden esetben egyezteti. Ennek megfelelően képviselői személyes és internetes (online) konzultációk, illetve bizottsági előkészítések után születtek a döntések. Ezek összefoglalója olvasható az alábbiakban.

Novemberben Fábri István polgármester a szoros határidőre való tekintettel határozatot hozott arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a Belügyminisztérium által meghirdetett „A települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására” című kiírásra. A pályázat keretében ötmillió forint támogatás nyerhető el, 100%-os támogatással, vagyis az önkormányzatnak nem szükséges önrészt biztosítani.

Az önkormányzat  meghosszabbította az egyik védőnő számára biztosított  Rákóczi u. 4. szám alatti, 44,5 m2-es szolgálati lakást mindaddig, amíg védőnői munkát lát el a településen.

Az önkormányzat  meghosszabbította a Vodafone Magyarország Zrt.-vel fennálló bérleti szerződést az Emlékmű közben található adótoronnyal kapcsolatban.

Az elmúlt hónapokban a képviselő-testületi üléseken szakértő bevonásával meghatározták az Csömöri Egészségház szabadon álló helyiségeinek  bérbeadására vonatkozó pályázat feltételeit. Az önkormányzat  a pályázati határidőt meghosszabbította, így folyamatosan lehet igényléseket benyújtani, amelyet az erre felállított szakmai testület havonta bírál el..

Ugyancsak az elmúlt hónapok képviselő-testületi üléseinek egyik fő témája volt az önkormányzat és intézményeire vonatkozó – a veszélyhelyzet miatt megváltozott – anyagi igények átcsoportosítása. A rendes képviselő-testületi ülésekre a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft. még nem rendelkezett pontos kimutatással, ezért Fábri István a testület tagjaival történt egyeztetést követően döntött  arról, hogy a sport kft. kiesett bevételeinek (döntően bérleti díjak és rezsitörlesztések) 2020. évi működési támogatási összegét  5 000 000 forinttal megnöveli. 

Határozat született arról is, hogy az önkormányzat a beérkezett ajánlatok alapján a Bulgárkertben kerékpáros központ tervezésére a Guttae Bt.-t (1147 Budapest, Lovász u. 25.) bízza meg, a tervezés költsége bruttó 2 880 000 Ft.

A Vízműsoron található „kitekintőpont” a létrehozása óta a csömöriek kedvelt helyévé vált, ám az utóbbi időszakban sajnos egyre gyakrabban tapasztalhatók közbiztonsági problémák is ezen a helyen. A képviselők úgy döntöttek, hogy a területet beemeli az éjszakai órákban a közbiztonsági szolgálat által felügyelt közterületek listájába, továbbá az esti órákra lezárja a Nektár utca felőli bejáratot egy kerítéssel és egy kapuval. Utóbbi céljából  350 000 forintot különítettek el (a Csömöri Községgondnokság a kivitelezést a már azóta elvégezte).

A Népjóléti és Kulturális Bizottság tagjainak javaslatára az önkormányzat 2020 decemberében döntött több regionális célú alapítvány támogatásáról, melyek mindegyike az egészségügy területén tevékenykedik. A Csontvelő-Transzplantáció Alapítvány 40 000 Ft támogatásban részesül, melyet a nagy szegénységben élő családok súlyos beteg gyermekeinek gyógyulására  és az egészséges felnőtté válás elősegítésére fordíthat, az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület 30 000 Ft támogatást kap, amellyel a Mátyásföldi Mentőállomást kívánja támogatni. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az illetékes oktatási szervek kijelölték a Csömöri Mátyás Király Általános Iskola felvételi körzetét, amely a település közigazgatási területe lett, és amelyet az önkormányzat is támogatott.

Újabb szakaszához érkezett a Tinódi utca üdülőterületi övezetén található út szélesítése. A korábbi megállapodás értelmében az önkormányzat határozatot hozott arról, hogy az érintett ingatlanok területéből a telekalakítási engedély szerint kialakuló 075/53 hrsz.-ú, 621 m2 nagyságú, 075/57 hrsz.-ú, 274 m2 nagyságú, valamint a 073/153 hrsz.-ú, 413 m2 nagyságú kivett közút besorolású ingatlanokat a tulajdonosoktól ajándékozás jogcímen átveszi, azokat elfogadja és gondoskodik az út karbantartásáról. Az új bölcsőde kivitelezésére, az önkormányzat 85%-os pályázati támogatást nyert el. Az engedélyezett tervek a Kastély u. 4. szám alatti 441/6 hrsz.-ú ingatlanon lévő Laky-villa felújítására és bölcsödévé való átépítésére elkészültek, a közbeszerzés kiírásának előkészítése az elmúlt hónapokban megtörtént. 2020. december 17-én döntés született  a tárgyalásos közbeszerzési pályázat kiírásáról, melyre hét céget kértek fel.

Az ugyancsak határozat révén az önkormányzat pályázatot írt ki a Vörösmarty u. 1. szám alatti (a művelődési ház területén található)   önálló kereskedelmi célú épületének bérbeadására vonatkozóan.

Minden évben a képviselő-testület hatásköre, hogy a Gödöllői Rendőrkapitányság előző évre vonatkozó beszámolóját elfogadja. Képviselő-testületi ülések hiányában ezt – a képviselőkkel egyeztetve – a polgármester fogadta el, ám kiegészítéseket, pontosításokat kért, mivel több hiányosság, pontatlanság is szerepelt az anyagban. Ezek közül feltűnő volt, hogy a Laky bekötő út-M0-s szerviz út kereszteződésében történt halálos kimenetelű balesetet meg sem említette a rendőrségi beszámoló a közlekedésbiztonsági fejezetben.

 

Az önkormányzat úgy döntött, hogy egy nem engedélyezett közterületi fakivágási ügyben ugyan mérsékeli a büntetést mértékét a kérelmező fellebbezése nyomán, de a 20 000 Ft-os bírságot mindenképpen be kell fizetnie az újtelepi lakosnak. 

Az iskolabővítés, valamint a tervezett uszodaépítés miatt decemberben  sor került Csömör településszerkezeti tervének módosítására. Ugyancsak az iskolabővítéssel kapcsolatban került a HÉSZ-be az a módosítás, amely szerint a VT-5/1 övezetben a lovas sport is megengedett lesz.

A művelődési ház nagytermi kazáncseréjével a beérkezett ajánlatok alapján, pénzügyi bizottsági javaslatra az önkormányzat a Digi-Print Kft.-t bízta meg bruttó 2 056 658 Ft-os áron.

A korábbi képviselő-testületi döntés értelmében  módosította az önkormányzat a Tervtanács működésére vonatkozó rendeletet, amelynek eredményeként 2 fővel csökkent a tervtanács tagjainak a száma. 

A közterületek használatáról szóló rendelet szintén módosult úgy, hogy a behajtási engedélyhez kötött forgalom  hétfőtől péntekig 6 és 21 óra között, míg szombati napokon 8 és 13 óra között engedélyezett, továbbá 30 perc várakozásra jogosít a forgalom akadályozása nélkül. Vagyis vasárnap mostantól nem lehet teherautóval behajtani a településre. Fontos változás, hogy behajtási engedély mostantól csak egy napra vagy negyed évre igényelhető. Az egynapos, vagyis az ideiglenes behajtási engedély esetében pontosan meg kell határozni az útvonalat és a várakozás időtartamát is.

 

Megszakítás