Üdvözöljük!

Polgármesteri rendeletek, határozatok veszélyhelyzet idején május 5. és június 10. között

2020 július 03. –
Képviselő-testületi beszámolók

Amint arról már beszámoltunk, a kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet idején az önkormányzatok működési rendje megváltozott, a képviselő-testületi ülések szüneteltek. Ezen időszak alatt a polgármester rendeleti úton hozhatott döntéseket a veszélyhelyzettel összefüggésben.

Fábri István polgármester a veszélyhelyzet kihirdetésekor hangsúlyozta, hogy a rendeleteket a képviselő-testület tagjaival egyezteti. Az elmúlt időszakban mind a bizottságok, mind a képviselő-testület rendszeresen tartottak online egyeztetéseket annak érdekében, hogy az önkormányzat működőképességét megőrizzék, valamint,  hogy a polgármesteri rendeletek a teljes testület konszenzusos álláspontját tükrözzék.

A kormány döntésének értelmében a polgármester 2020. május 21-től feloldotta a Csömör nagyközség területén bölcsődei ellátást végző intézmények rendkívüli szünet címén történő, március 16-tól fennálló bezárását. A bölcsődék immáron a szokásos rendben működhetnek. A rendkívüli szünet időtartama alatt az önkormányzat a bölcsődei férőhelyek fenntartásához a támogatási összeg 50%-ával (az igazolt távollét idején a támogatási szerződés szerint fizetendő összeggel) járult hozzá.

Május 21-én online egyeztetés keretében a képviselő-testület megismerte Csömör Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült beszámolóját és átfogó értékelését, illetve támogatta annak elfogadását. Fábri István polgármester a beszámolót rendeletben elfogadta.

A kormány a kijárási korlátozások feloldását követően is lehetővé tette az önkormányzatok számára, hogy a helyi piacokra vonatkozóan vásárlási időkorlátot határozzanak meg. Ennek megfelelően Fábri István május 26-i polgármesteri rendeletében meghosszabbította a korábban érvényben lévő vásárlási időkorlátokat a népszerű helyi termelő piacon. A rendelet értelmében további rendelkezésig a Csömör területén működő piacokat a 65. életévüket betöltött személyek kizárólag 9:00–10:00 óra között látogathatják. A 65. éven aluli vásárlók számára a  7:00–9:00 óra közötti, valamint a 10:00–13:00 óra közötti idősáv áll rendelkezésre. 

Az online képviselő-testületi egyeztetésen a polgármester beszámolt arról, hogy a szennyvíztisztító-telep és a csatornahálózat-fejlesztése folyamatosan halad, elkészült a Kálvária utca és köz gerincvezetéke, valamint a házi bekötések  is megépültek. A beruházás sikeres megvalósítása érdekében a polgármester határozatot hozott arról, hogy a tulajdonosok felajánlása alapján Csömör Nagyközség Önkormányzata a 3471/2 helyrajzi számú 35 m2 területű, kivett szennyvízátemelő besorolású ingatlant ingyenesen átveszi Papp Ábris, dr. Papp Szidónia, Szabó-Varga Gyöngyi Mária, Hidasiné Krekács Márta, Hidasi Balázs István, Hidasi Péter, Bosznay Zsolt, Bosznay Attila, Varga Ferenc tulajdonosoktól.

A polgármester rendeletet alkotott arról is, hogy Csömör Nagyközség közigazgatási területén a 0102/12; 0102/13; 0102/14; 0102/16; 0102/17; 0102/19; 0102/20; 0102/71; 0102/72; 0102/73 helyrajzi számú mezőgazdasági ingatlanok területére építési tilalmat rendel el.

A júniusi képviselő-testületi ülésre várhatóan már a megszokott keretek között kerül sor.

 

Megszakítás