Üdvözöljük!

Polgármesteri rendeletek vészhelyzet idején -április

2020 július 03. –
Képviselő-testületi beszámolók

Április 1-je óta a Kormánydöntés rendelkezik arról, hogy az országban az önkormányzatok nem tarthatnak testületi ülést, a kihirdetett veszélyhelyzet rendelkezései szerint így a polgármester gyakorolja a képviselő-testületi döntési jogköröket. Formálisan ez kötelezően egyszemélyi döntéseket jelent, a valóságban azonban a civil képviselői csapat továbbra is a falu irányításán dolgozik. Fábri István polgármester minden lényeges döntést előzetes bizottsági, majd képviselő-testületi konzultáció után hoz meg, melyet számos konferencia-megbeszélés, internetes videokonferencia segít. Az ebben az időszakban hozott általánosabb rendeletek és szabályzatok mindig tartalmaznak egy záradékot, mely szerint a veszélyhelyzet után 45 nappal az adott döntést kötelezően felül kell vizsgálnia a képviselő-testületnek.
Az azonnali, kizárólag a járvány megelőzését és az abból eredő problémák kezelését segítő döntések sem hiányoznak, a polgármester a legtöbb kérdésben Tormay-Lesták Mária alpolgármesterrel, hivatali és jogi ügyekben pedig dr. Katona Péter jegyzővel folyamatosan egyeztetve hozza meg napi döntéseit.

Április elején a település költségvetésében 100 000 000 Ft összeget különített el a polgármester a koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet miatt, amely a szükséges védelmi intézkedések kiadásaira használható fel, különös tekintettel a személyi, a dologi, a szociális jellegű többletkiadások és az eszközbeszerzésekre.

Az április 10-étől május 3-áig terjedő időszakban a kormány a hétvégi és ünnepi időszakokra felhatalmazta a polgármestereket arra, hogy az országos szabályoknál szigorúbb helyi szabályozást vezessenek be a településeken. A felhatalmazás alapján Fábri István polgármester a fenti időszakra eső hétvégére a következő szabályokat vezette be:

Csömör nagyközség közigazgatási területén megtiltotta a közterületeken a 3 főt meghaladó létszámú csoportos tartózkodást. (Csoportos tartózkodásnak számít azon személyek meghatározott helyen, egy időben való tartózkodása, akik egymástól 5 m távolságon belül tartózkodnak. Kivételt képeznek azok, akik közös háztartásban élnek.)

Az országosan érvényes élelmiszer- és egyéb üzletekre vonatkozó vásárlási időkorlátok mellett lehetőség nyílt helyi szinten szabályozni a piacokon történő vásárlás idősávjait. Csömörön a lakosság élelmiszer-ellátásának biztosítása érdekében (szigorú szabályok mellett) a vészhelyzet idején is megszervezik a népszerű termelői piacokat. A polgármester rendelete alapján a Csömör területén működő piacokat a 65. életévüket betöltött személyek kizárólag 9:00–10:00 óra között látogathatják. A 65. éven aluli vásárlók számára a  7–9 óra közötti, valamint a 10–13 óra közötti idősáv áll rendelkezésre. 

Az országos szabályozással összhangban Fábri István polgármester április 25-étől kezdődően elrendelte azt is, hogy a helyi üzletekben és szolgáltatói helyeken, valamint a tömegközlekedési eszközökön az orrot és szájat eltakaró szájmaszk használata kötelező. Ez helyettesítő más textilanyagokkal (sál, kendő stb.) is.  Az érvényben lévő szabályok megszegőivel szemben a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló egységes rendelet alapján lehet eljárni.

Április 7-én a polgármester – a korábbi képviselő-testületi döntéssel összhangban – teljes építési tilalmat rendelt el a Kálvária domboldalán, az Emlékmű köz, illetve a Határ út felől megközelíthető szántóföldeken. Ezen a területen már korábban is csak mezőgazdasági épületet lehetett elhelyezni, 3%-os beépítettséggel, ám ismét szabálytalan építkezések indultak meg, amelyek miatt az önkormányzat feljelentést tett a járási építéshatóságnál. 

 

 

Megszakítás