Üdvözöljük!

Recepciós-karbantartó álláshirdetés

2023 október 20. –
Álláshirdetés

A Csömöri Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet recepciós-karbantartó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Csömöri Polgármesteri Hivatal recepciós feladatainak ellátása, ügyfelek tájékoztatása, kisebb mértékű karbantartási munkák elvégzése.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a ” Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • középiskola/gimnázium, közszolgálati középiskolai végzettség; vagy műszaki középiskolai végzettség
 •  határozatlan időtartamú jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) használata
 • B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • jó kommunikációs készség, rendszerető képesség, teljesítmény-orientáltság, gyakorlati gondolkodás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • szakmai önéletrajz a Kttv. 5. sz. melléklet szerinti adattartalommal
 • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat arról, hogy a Kttv. 84.-85 §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok a pályázat benyújtásakor nem áll fenn

A munkakör betöltésének időpontja: 2024. 01. 02

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. 11. 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Katona Péter jegyző nyújt, a 06-28/544-020/1180 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§   postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: recepciós – karbantartó

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. 12. 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás