Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Számítógép használati szabályzat

2010 július 20. –
Önkormányzati, települési hírek

A könyvtár számítógépeinek beszerzését az Informatikai Kormánybiztosság (IHM) támogatta.

A könyvtár Internet vonala a magyar KÖZNET hálózat része.

Az Internet használatát a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF) finanszírozza, továbbá Csömör Nagyközség Önkormányzata hozzájárul a fenntartáshoz.

A számítógép használatra beiratkozott könyvtári tag a következő

 

SZOLGÁLTATÁSOKat veheti igénybe:

 ¬Internet elérés,

 ¬Elektronikus levelezés,

 ¬Szövegszerkesztés,

 ¬Táblázatkezelő használata,

 ¬Prezentáció készítés,

 ¬Multimédia használata,

 ¬Könyvtári adatbázisok, CD-ROM-ok használata (külön kérés alapján),

 ¬Nyomtatás

 ¬Mágneslemezre másolás (helyi floppy használatával)

A hálózat zavartalan működése és a támogatások megtartása közös érdekünk. Azért, hogy a szolgáltatásokat mindenki egyenlő eséllyel vehesse igénybe, a következő SZABÁLYOKat kell betartani:

 Számítógépeket csak számítógép használatra beiratkozott könyvtári tag vehet igénybe. A beiratkozás 1naptári évre szól, lejáratkor megújítható.

 Géphasználatot a kölcsönző-pultnál lehet kérni a könyvtárosoktól.

 A könyvtári tag minden alkalommal legfeljebb 1 órára foglalhatja le a számítógépet. Indokolt esetben a géphasználati idő meghosszabbítható, ha más felhasználó nem várakozik arra a számítógépre, vagy szolgáltatásra.

 A számítógépek be- és kikapcsolását, valamint a külön igényelt alkalmazások indítását csak a könyvtárosok végezhetik.

 A számítógépekre tilos magánjellegű programokat, játékprogramokat telepíteni!

 A számítógépben, vagy programban kárt okozó felhasználó anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.

 A számítógépek elsősorban az Internet elérését hivatottak szolgálni.

 Magánjellegű levelezésre (e-mail) külön postafiókot a könyvtár nem biztosít.

 

A hálózat használata során TILOS az alábbi tevékenység:

 a számítógépek beállításainak megváltoztatása,

 mások személyiségi jogainak megsértése;

 másokra nézve sértő, mások vallási, etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenység, (pl. pornográf anyagok használata, közzététele; kéretlen levelek),

 a szerzői jogok megsértése;

 software szándékos és tudatos illegális terjesztése;

 tiltott haszonszerzésre irányuló tevékenység (pl. piramis-, pilótajáték);

 profitszerzést célzó direkt üzleti célú tevékenység, reklámok terjesztése,

 a hálózat erőforrásaihoz, a hálózaton elérhető adatokhoz történő illetéktelen hozzáférés, azok illetéktelen használata, módosítása, megrongálása, megsemmisítésére irányuló tevékenység,

 a hálózat biztonságos működését zavaró vagy veszélyeztető információk, programok terjesztése, (pl. vírusok),

 a hálózati erőforrások magáncélra való túlzott mértékű használata (levélbombák, internetet igénybevevő játékok, letöltések).

 

A szabályzat megsértésének gyanúja esetén a hálózat menedzsmentje letilthatja a használatot. A szabályzat szándékos és durva megsértésének következménye a hálózati szolgáltatásokból való ideiglenes vagy végleges kizárás. A szabályzat megsértése visszakereshető és a bekövetkezett károkért az elkövető személyesen felelősségre vonható.

Megszakítás