Üdvözöljük!

Szobafestő, mázoló munkatársat keres a Községgondnokság

2021 szeptember 09. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömöri Községgondnokság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet festő, mázolómunkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest-megye, 2141 Csömör, Állomás utca 6.

A munkakör betöltésének ideje: a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

 

A munkakörre vonatkozó lényeges feladatok:

Csömör Nagyközség Önkormányzata által fenntartott intézmények, közterületek, közterek szakmai festő feladatainak ellátása. A közvetlen felettese, vezetője által kiadott karbantartási, felújítási munkálatok és egyéb felmerülő festő, mázoló javítási munkák elvégzése.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • középfokú szakirányú végzettség, vagy szakmunkás bizonyítvány és festő, mázoló végzettség
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • 3 hónapos próbaidő kikötése.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • hasonló munkakörben szerzett 1-3 év tapasztalat
  • elsősorban Csömör és környékén élők jelentkezését várjuk.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 22.

 

  • fényképes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzetséget, szakmai végzettséget igazoló bizonyítvány másolat,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, (vagy igazolás annak megkéréséről);
  • nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, továbbításához hozzájárul.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.

Pályázat benyújtásának módja:

Személyesen: Csömöri Községgondnokság, 2141 Csömör, Állomás utca 6.

Érdeklődni lehet telefonon: 06-28-543-120

Postai úton, a pályázatnak a fenti címére történő megküldésével (Sinkó Péter intézményvezetőnek címezve: Csömöri Községgondnokság 2141 Csömör, Állomás utca 6.)

A borítékra kérjük ráírni: Pályázat kőműves munkakör betöltésére.

Megszakítás