Üdvözöljük!

Szociális ügyintézői álláshirdetés

2023 április 27. –
Általános hírek

Csömöri Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet szociális ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Segítséget nyújt Csömör Nagyközség Önkormányzata illetékességi területén élőknek, családoknak a pénzbeli, természetbeni és szociális ellátások, szolgáltatások révén. Esélyegyenlőségi referensként elkészíti az esélyegyenlőségi programot, az abban foglalt intézkedések megvalósulását figyelemmel kíséri.

Illetmény és juttatások: A “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. Csömörön az illetményalap 2023-évben 64 688 forint.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • középiskolai végzettség
 • felhasználói szintű MS Office ismeretek (irodai alkalmazások)
 • szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat
 • kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre

A pályázati elbírálásnál előnyt jelent:

 • közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai a Kttv. 5. sz. melléklete szerint
 • végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány (ok) másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A pályázat benyújtási határideje: 2023. május 19.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023.06.01  

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Virág Igazgatási osztályvezető nyújt, a 06-28/544-020/1120-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére, Dr. Katona Péter jegyzőnek történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás