Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Szociális ügyintézőt keres a polgármesteri hivatal

2020 június 22. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömöri Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet szociális ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Segítséget nyújt Csömör Nagyközség Önkormányzata illetékességi területén élőknek, családoknak a pénzbeli, természetbeni és szociális ellátások, szolgáltatások révén. Esélyegyenlőségi referensként elkészíti az esélyegyenlőségi programot, az abban foglalt intézkedések megvalósulását figyelemmel kíséri.

 

Illetmény és juttatások: A “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre

 

A pályázati elbírálásnál előnyt jelent:

 • felsőfokú képesítés a közszolgálati tisztviselők képesítései előírásairól szóló 29/2016. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9.-10. pontja szerint
 • szociális területen szerzett, legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai a Kttv. 5. sz. melléklete szerint
 • végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány (ok) másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

A pályázat benyújtási határideje: 2020. július 20.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. augusztus 10.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Katona Péter jegyző nyújt, a 06-28/544-042-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére, dr. Katona Péter jegyzőnek történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás