Üdvözöljük!

Szociális ügyintézőt keresnek

2019 február 21. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömöri Polgármesteri Hivatal a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet szociális ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2141 Csömör, Szabadság út 5.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális támogatásokkal kapcsolatos ügyintézés, ügyfelekkel való kapcsolattartás, kérelmek elbírálásra való előkészítése, végrehajtásban való részvétel, szociális ellátórendszerrel kapcsolatos nyilvántartások vezetése.

 

Illetmény és juttatások: a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény alapján

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • középiskolai végzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A pályázati elbírálásnál előnyt jelent:

 • felsőfokú képesítés a közszolgálati tisztviselők képesítései előírásairól szóló 29/2016. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9.-10. pontja szerint
 • szociális területen szerzett, legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat
 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint
 • végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány (ok) másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2019. március 31.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2019. május 1.        

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Katona Péter jegyző nyújt, a 06-28/544-042-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         postai úton, a pályázatnak a Csömöri Polgármesteri Hivatal címére, Dr. Katona Péter jegyzőnek történő megküldésével (2141 Csömör, Szabadság út 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csomor.hu honlapon szerezhet.

Megszakítás