Üdvözöljük!

Szünidei gyermekétkeztetési igény bejelentése

2019 május 13. –
Önkormányzati, települési hírek

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján Csömör Nagyközség Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőben, munkanapokon.

A szünidei gyermekétkeztetés – bármely szünidő vonatkozásában – formanyomtatványon igényelhető. A nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igényli(k) az ingyenes étkeztetést. Az igényléshez szükséges formanyomtatvány elérhető Csömör Nagyközség honlapján (www.csomor.hu), illetve a Csömöri Polgármesteri Hivatalban. A nyomtatvány kitöltésében segítséget nyújtanak a Polgármesteri Hivatal dolgozói.

A kitöltött nyomtatványokat – az  ingyenes étkeztetéshez – a szünidő megkezdését megelőző 30 napon belül juttathatják el Csömöri  Polgármesteri Hivatalba. A tavaszi, nyári, őszi, téli, szünidők határidői vonatkozásában az érintettek  írásbeli  értesítést fognak kapni.

Minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása). Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon  fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkeztetésre. Ellenkező esetben az igénylő (szülő/törvényes képviselő) arról fog írásban értesülni, hogy gyermeke(i) nem veheti(k) igénybe az ingyenes étkeztetést.

A szünidei gyermekétkeztetést a települési önkormányzatnak az általános- és középiskolai oktatásban résztvevő gyermekek részére a nyári és évközi (téli, őszi, tavaszi) szünetekben, míg a bölcsődei gondozásban és az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek részére a már említett szünetekben a bölcsőde és óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon kell biztosítania.

Az ételt (ebéd) kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja viheti el, mely érvényes minden szünidei gyermekétkeztetésre.

Az étkeztetés helyszíne:

Szociális Alapszolgáltatási Központ  (2141 Csömör, Kossuth Lajos u. 71.)

Igénybevétel módja elsősorban helyben fogyasztással történik, de lehetőség nyílik az ételek elvitelére is.

Megkérem a Tisztelt Szülőket/Törvényes képviselőket, hogy az igénylőlap kitöltésekor szíveskedjenek ellenőrizni a gyermek(ek) vonatkozásában – határozattal – megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet időtartamát. Amennyiben annak időtartama lejárt, kérem, gondoskodjanak az új kérelem benyújtásáról!

                                                                                                                                              

Dr. Katona Péter sk.

jegyző

 

A nyilatkozat a lenti likről érhető el.

 

Megszakítás