Üdvözöljük!

Tájékoztatás az 1/2014. (I.16.) Kt. rendelettel elfogadott HÉSZ eseti módosításáról -Véleményezés lezárása

2015 március 19. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 175/2014. (VII.03.) Kt. számú határozat 4. pontjában döntött az 1/2014. (I.16.) Kt. rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat eseti módosításának szükségességéről a Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. csömöri telephelyét érintően.

A tervezési terület a 07/1 hrsz-ú út – 06/1 hrsz-ú Határ út – 033 hrsz-ú út – 020/3 hrsz-ú út – 031 hrsz-ú út – véderdő – 021 hrsz-ú út – 016/7 hrsz-ú út által határolt beépített településrész.

A terv készítésének célja:

Csömör, Határ út menti 017/3 hrsz-ú üzemi létesítmény bővítésének a településrendezési célú, építésjogi megalapozása a megengedett legnagyobb beépítettség mértékének 45 %-ról 50 %-ra való módosításával.

A tervezettel kapcsolatos véleményezési szakasz lezajlott. A tervek önkormányzati, államigazgatási és partnerségi egyeztetésének zárásaként Csömör Nagyközség Képviselő-testülete 2015. március 3-i rendkívüli  ülésén 36/2015. (III.03.) sz. ÖKT határozatával döntött a véleményezési szakasz lezárásáról.

Az ÖKT döntést a véleményekkel, az elfogadott és el nem fogadott vélemények indoklását, valamint az állami főépítésznek záró-véleményezésre küldött dokumentációját közzétesszük.

A záró szakmai véleményezésre elkészített dokumentáció a lap alján lévő linkről érhető el.

                                                                                                            

Csömör Nagyközség Önkormányzata

 

 

Megszakítás