Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Tájékoztató

2015 szeptember 17. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, illetve helyi építési szabályzat és mellékletei) megújításához kapcsolódó lakossági kérelmek benyújtási határidejéről.

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2015.(I.22.) és 137/2015 (IX.03.) számú Kt. határozatában döntött Csömör teljes közigazgatási területére vonatkozó új

– Településfejlesztési Koncepciójának (TFK),

– Településszerkezeti Tervének (TSZT) és

– Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) elkészítésének szükségességéről, a településrendezési eljárás elindításáról.

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete ugyanezen döntésében határozott a szóban forgó fejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközökkel kapcsolatban arról, hogy azok a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Trk.) meghatározott új tartalmi és eljárási szabályoknak megfelelően kerüljenek kidolgozásra.

 

Felhívom a tisztelt lakosság figyelmét, hogy Csömör Nagyközség Önkormányzata megindította Csömör teljes közigazgatási területére vonatkozóan a településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítésének egyeztetési eljárását. Az önkormányzat tárgyi településrendezési eszközmódosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetést a 104/2014.(V.08.) sz. önkormányzati határozatában foglaltak alapján folytatja le.

 

Kérjük, hogy amennyiben a településfejlesztéshez vagy a településrendezéshez kapcsolódóan kérelme, javaslata, észrevétele van

 

2015. október 16-ig

 

„TELEPÜLÉSRENDEZÉSI LAKOSSÁGI KÉRELEM” feltüntetésével juttassa el az alábbi címek valamelyikére:

 

• elektronikus levélben a polgarmester@csomor.hu címre küldve;

• postai úton Csömör Nagyközség Önkormányzatának címezve (2141 Csömör, Szabadság u. 5.);

• Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati irodáján (2141 Csömör, Szabadság u. 5.) személyesen.

 

Tájékoztatjuk, hogy kérelmében szükséges megjelölnie az eljárás tárgyát, és megadnia a kérvényező nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét, a kérvénnyel érintett ingatlan helyrajzi számát. Ezek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. Adatainak megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük, adatait kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódóan kezeljük.

 

Kérjük, hogy kérelmében jelezze, a folyamat mely tárgyában kívánja kérelmét benyújtani.

1.)    Településfejlesztési koncepció

2.)    Településszerkezeti terv

3.)    Helyi építési szabályzat és mellékletei

 

Amennyiben a településrendezési eszköz készítésének folyamatában partnerként szeretne részt venni, kérem, hogy kérelmében jelezze. Az erre vonatkozó egyeztetési szabályokról honlapunkon tájékozódhat:

( http://www.csomor.hu/dokumentumtar/422388/partnerseg-hesz )

 

 

Csömör Nagyközség polgármestere

 

Megszakítás