Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Tájékoztató a ii. féléves adóbefizetésekről

2013 július 29. –
Önkormányzati, települési hírek

2013. szeptember 15-ig kell befizetni a helyi adókat: építményadó, telekadó, iparűzési adó, gépjárműadó, valamint az elmaradt adókat.  A határidő elmulasztása, illetve az adó meg nem fizetése késedelmi pótlékot és végrehajtást von maga után.

A pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózóknak (gazdasági társaságok, ÁFA befizetésére kötelezett egyéni vállalkozó, adószámos magánszemély, illetve evás vállalkozó), befizetésüket átutalással kell teljesíteniük az alábbi számlaszámokra:
Építményadó számlaszáma: 12001008-00343111-00100006
Telekadó számlaszáma: 12001008-00343122-00100002
Iparűzési adó számlaszáma: 12001008-00274042-00100004
Gépjárműadó számlaszáma: 12001008-00140513-00100009
Talajterhelési díj számlaszáma: 12001008-00112305-00100009
Az utalásnál kérjük, hivatkozzon saját adószámára (adóazonosító) vagy ha tudja, a mutatószámra.
Aki nem találja az értesítővel együtt februárban kiküldött csekket, annak új csekket állítunk ki. Ilyen irányú igényét ügyfélfogadási időben, személyesen vagy telefonon is jelezheti az adóosztályon.
A gépjárművel rendelkező adózók figyelmét ismételten felhívjuk, ha gépjárművet adnak el, az adásvételi szerződést a gödöllői okmányirodában (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) kell bemutatni. A vásárolt gépjármű esetén az adásvételi szerződést nem kell bemutatni az adóosztályon, mert a vásárlásról az okmányiroda elektronikus úton tájékoztatja az adóosztályt minden hónap 25-éig.
Törvényi változások 2013. 07. 01-jétől:
Gépjárműadó:
A Mód. tv. 23.§-a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 7.§ (2) bekezdését módosítja
„(2) Az adó mértéke a 6.§ (2)-(3) bekezdése szerinti adóalap esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
a) a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 850 Ft,
b) az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű, nyergesvontató, autóbusz esetén 1380 Ft”.
A légrugós ás azzal egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjárművek – ide értve a pótkocsit és a félpótkocsit is –, nyergesvontatók, autóbuszok utáni gépjárműadó mértéke 2013. július 1-jétől 1200Ft/100kg-ról 850Ft/100 kg-ra csökkent, ezért az érintettek új határozatot és csekket kapnak a szeptember 15-i befizetéshez.
Iparűzési adó:
Az 1990. évi C. törvény „A települési adó csökkentése” alcímmel és a 40/A. §-sal egészíti ki:
40/A.§ (1) A székhely, illetőleg a telephely szerinti önkormányzathoz az adóévre fizetendő adóból, legfeljebb azonban annak összegéig terjedően – a (2) bekezdésben meghatározott módon – levonható az adóalany által
a) az ideiglenes jellegű tevékenység után az adóévben megfizetett adó,
b) a ráfordításként, költségként az adóévben elszámolt, az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díj (továbbiakban útdíj) 7,5%-a.
(2) Az adóévben megfizetett ideiglenes jellegű tevékenység utáni adó és az útdíj (1) bekezdés szerinti része a székhely, illetve telephely(ek) szerinti önkormányzatokhoz fizetendő adóból a vállalkozás szintjén képződő teljes törvényi adóalap és az egyes (székhely, illetve telephelye(ek) szerinti) önkormányzatokhoz, kimutatott települési adóalapok arányában vonható le.”
Az anyagi és az eljárási törvény iparűzési adómegállapításra vonatkozó szabályaiból következően a megfizetett e-útdíj 7,5 %-ának székhely, telephely szerinti településre egyébként fizetendő iparűzési adóból való levonásra első alkalommal a 2013-ban kezdődő adóévi adómegállapítás során, a 2013. adóévről szóló bevallásban nyílik lehetőség (2014. 05. 31.).
Felhívjuk a helyi vállalkozók figyelmét, hogy azon ingatlanukon, ahol a vállalkozás működik (beleértve az egyéni vállalkozást is), kötelező a vállalkozásra vonatkozó cégtábla elhelyezése (Ctv.7.§). A cégtábla hiánya esetén felfüggeszthetik adószámát, majd törölhetik azt, melynek  komoly adójogi vonzatai vannak.
Továbbá kérjük adózóinkat, hogy az esetleges lakcímváltozásokat minden esetben jelentsék be az adóosztályon, személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon (06-28-544027), illetve faxon (06-28-544-033).
Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Adóosztálya

Megszakítás