Üdvözöljük!

Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének megkezdéséről

2018 január 15. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III.3.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom Önöket, hogy Csömör Nagyközség területére településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készül.

A településképi arculati kézikönyv elkészítését és a településképi rendelet megalkotását a településkép védelmének érdekében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény írja elő. A törvény lehetőséget ad a helyi közösségeknek településük, arculatuk szabályozására. Ezáltal a jövőben nagyobb lehetőség adódik épített környezetünk megóvására, környezeti értékeink védelmére, valamint és meghatározhatjuk településünk fejlődési irányát. A törvény célja, hogy a helyi közösségek gondolják végig, milyen települési környezetben szeretnének élni, valamint széleskörű polgári párbeszéd alakuljon ki arról, hogy milyen környezetben szeretnének családjaik számára lakóhelyet biztosítani. A településképi arculati kézikönyv (TAK) és a településképi rendelet (TER) tartalmát a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet határozza meg.

 

Településképi arculati kézikönyv

A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben – a településképi követelmények megalapozása érdekében – meg kell határozni a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket; a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket, azok arculati jellemzőit és értékeit; továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.

 

Településképi rendelet

A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készül el. Biztosítja a településkép védelmét a településképi követelmények meghatározásával, önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer kialakításával, illetve településkép-érvényesítési eszközök alkalmazásával.

 

A rendeletet megelőzően, annak alapját képező TAK elkészítése minden település számára kötelező, a rendelet szabályai és a miniszterelnökség által kidolgozott minta alapján: http://online.pubhtml5.com/aego/ewfc/

 

A TAK és TER készítése széleskörű társadalmi bevonással és a nyilvánosság biztosításával történik. Ennek érdekében – első lépésként – a kidolgozást megelőzően a Csömör Nagyközség Polgármesteri Hivatalának nagytermében (2141 Csömör, Szabadság u. 5.) 2018. január 23-án (kedden) 15.00 órai kezdettel

Lakossági tájékoztatást tartunk.

 

Az érintett lakosság, civil és gazdálkodó szervezetek, érdek-képviseleti szervek, egyházak (partnerek) a TAK és a TER készítésével kapcsolatban előzetes véleményt, észrevételt, javaslatot tehetnek a tájékoztatás közzétételétől 14 napon belül, vagy benyújthatnak papíralapon a lakossági fórumtól számított 8 napon belül a polgármesternek címezve, vagy a polgarmester@csomor.hu e-mail címre, továbbá elmondhatnak szóban a lakossági fórumon, amennyiben írásban aláírva is leadják a helyszínen és megadják nevüket, lakcímüket (postai) címüket, szervezetek esetén a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

 

Várjuk észrevételeiket, kérem tegyenek javaslatokat a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésével kapcsolatban!

           

 

Tisztelettel:                                         

Fábri István polgármester

Megszakítás