Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Tájékoztató külterületi fakitermelés, fakivágás engedélyeztetési eljárásáról, ellenőrzéséről

2023 április 03. –
Önkormányzati, települési hírek

A megnövekedett rezsi, illetve fűtési költségek miatt az utóbbi időben megszaporodtak a fakivágások a külterületeken. Ezzel kapcsolatban néhány nagyon fontos szabályra kell felhívnunk a figyelmet.

Településünkön sok erdőtulajdonos van, akinek osztatlan közös tulajdonban van kisebb vagy nagyobb tulajdonrésze.

Nagyon fontos, hogy az erdőkben bármilyen munkát csak a bejegyzett erdőgazdálkodó végezhet vagy végeztethet kizárólag az erdészeti tervek szerint és jogosult erdészeti szakirányító felügyelete mellett!

Bármilyen erdészeti munka bejelentés-köteles az Erdészeti Hatóság felé. Bejelentés után a hatóság engedélyt állít ki, amelyet a munkát végző köteles magánál tartani és azt ellenőrzésre fel kell mutatnia! Rendszeres ellenőrzést végez Csömörön az erdészeti hatóság, a mezőőr, a közterület-felügyelő, az igazgatási ügyintéző, illetve a település erdésze.

Az egyéb mezőgazdasági besorolású – szántó, rét, legelő, stb. -, de beerdősült területek esetében a munkák elvégzése ugyanúgy bejelentés-köteles a hatóság felé.

Kérdés esetén a Csötesz Nkft. telefonszámán lehet segítséget kérni Székely Zsolt erdésztől: 06-28-744-440

 

A fakivágással, illetve erdészeti munkákkal kapcsolatos előírásokról bővebben:

Külterületi fakitermelés, fakivágás esetében alapesetben három lehetséges módozat adódhat:

         1).  Az Országos Erdészeti Adattárban szereplő erdőterv határozattal, erdőtervi jellel rendelkező erdőből való fakitermelés.

         2). Szabadrendelkezésű erdőből való fakitermelés.

        3). Egyéb mezőgazdasági területeken, jellemzően szántó, rét, legelő ill. kivett út, ipari övezet területén részben vagy egészében fával benőtt fásításból való fakitermelés, fakivágás.

 

1). esetében a mindenkori Erdészeti Hatóság által erdőgazdálkodói nyilvántartásba vett erdőgazdálkodó nyújthat be a fakitermelésről bejelentést a Pest Vármegyei Kormányhivatal Erdészeti Főosztálya felé az erdőterv határozat leírólapjain feltüntetett előírások, lehetőségek alapján.  A munka során minden esetben a munkát végző személynél, személyeknél kell lennie a jogosult erdészeti szakirányító által kiállított műveleti lap, amivel ellenőrzés esetén igazolják a munka törvényességét.

2). esetében a Nemzeti Földügyi Központ honlapjáról, az erdészeti nyomtatványok – bejelentés szabadrendelkezésű erdőben tervezett fakitermelésről nyomtatványt értelemszerűen és szakszerűen kitöltve kell beküldeni a Pest Vármegyei Kormányhivatal Erdészeti Főosztálya felé jóváhagyás végett 21 nappal a tervezett fakitermelés előtt. A munka végzése során mindig a helyszínen kell lennie a nyomtatvány egy másolati példányának és az igazolásnak, ami bizonyítja, hogy valóban el lett küldve a bejelentés. Ha postai úton történik a beküldés, akkor a feladóvevény, ha e-papíron akkor a visszaigazolás, ha pedig személyesen, akkor a kapott átvételi bizonylat. A bejelentés kizárólag az adott naptári évre érvényes! Amennyiben nem sikerül elkezdeni vagy befejezni az adott évben akkor újból meg kell kérni a következő évre!

3). esetében szintén a Nemzeti Földügyi Központ, erdészeti nyomtatványok – bejelentés fásításból való fakitermelésről nyomtatványt értelemszerűen és szakszerűen kitöltve kell beküldeni a Pest Vármegyei Kormányhivatal Erdészeti Főosztálya felé jóváhagyás végett 21 nappal a tervezett fakitermelés előtt. A munka végzése során mindig a helyszínen kell lennie a nyomtatvány egy másolati példányának és az igazolásnak, ami bizonyítja, hogy valóban el lett küldve a bejelentés. Ha postai úton történik a beküldés akkor a feladóvevény, ha e-papíron akkor a visszaigazolás, ha pedig személyesen akkor a kapott átvételi bizonylat. A bejelentés kizárólag az adott naptári évre érvényes! Amennyiben nem sikerül elkezdeni vagy befejezni az adott évben akkor újból meg kell kérni a következő évre!

 

Megszakítás