Üdvözöljük!

Tájékoztató partnerségi egyeztetésről

2015 november 02. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 193/2015.(X.15.) Kt. számú határozatában döntött az 1/2014. (I.16.) Kt. rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat eseti módosításának szükségességéről.

Csömör Nagyközség Önkormányzata megindítja Csömör részterületére vonatkozóan a településrendezési eszközök készítésének a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben foglaltak szerinti eljárását. A rendezéssel érintett terület a Mókus-árok – a Csömöri út (3304 hrsz) – a település Budapesttel közös közigazgatási határa és a 0197/1 hrsz-ú út között fekvő ingatlanok által határolt településrész.

A településrendezési eszköz módosítása a Korm. rendelet 41. §. szerinti egyszerűsített eljárás alkalmazásával történik.

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 104/2014. (V. 08.) számú határozatával elfogadta a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait, amely szabályozza a település településfejlesztési dokumentumainak és településrendezési eszközeinek megalkotására, módosítására irányuló eljárások során a partner javaslatainak, észrevételeinek, véleménynyilvánításának rendszerét.

A szabályzat elkészítésének a célja az volt, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét, és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján Csömör Nagyközség településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályáról: www.csomor.hu / partnerség menüpont alatt olvashat bővebben.

 

A véleményezendő dokumentációról:

http://www.csomor.hu/dokumentumtar/422388/partnerseg-hesz

alatt részletesen tájékozódhat. /alcím: Csomor_mod_reszterület 2015.10.27..pdf/

 

A terv készítésével kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani a tájékoztató közzétételtől számított 5. napig,

„PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS – egyszerűsített eljárás”

 

feltüntetésével

• elektronikus levélben a polgarmester@csomor.hu címre küldve;

• postai úton a Csömör Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának címezve (2141 Csömör, Szabadság u. 5.);

• Csömör Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (2141 Csömör, Szabadság u. 5.) személyesen lehet.

Tájékoztatjuk, hogy a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatnak megfelelően a partnernek a véleményezéshez szükséges megjelölnie a véleményezési eljárás tárgyát, és megadnia a partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét. Ezek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. A partner adatainak megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. A partner adatait kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.

 

 

Csömör Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

polgármester

 

Csömör, 2015. november 2.

Megszakítás