Search

Üdvözöljük!

Search
Search

Tájékoztató partnerségi egyeztetésről

2015 január 15. –
Önkormányzati, települési hírek

Csömör Nagyközség településrendezési eszközei (helyi építési szabályzat és szabályozási terv) eseti módosításában való partnerségi egyeztetésről szóló tájékoztató.

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 175/2014. (VII.03.) Kt. számú határozat 4. pontjában döntött az 1/2014. (I.16.) Kt. rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat eseti módosításának szükségességéről a Hyginett Magyar-Amerikai Higiéniai Cikkeket Gyártó Kft. csömöri telephelyét érintően.

Csömör Nagyközség Önkormányzata megindítja Csömör részterületére vonatkozóan a  településrendezési eszközök készítésének a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendeletben foglaltak szerinti  eljárását. A rendezéssel érintett terület a település dél-keleti részén, a kistarcsai közigazgatási határ mentén helyezkedik el. Pontos lehatárolása szerint a 07/1 hrsz-ú Határ út – 033 hrsz-ú út – 020/3 hrszú út – 031 hrsz-ú út – véderdő – 021 hrsz-ú út – 016/7 hrsz-ú út által határolt beépített településrész.

A településrendezési eszköz módosítása a Korm. rendelet 41. §. szerinti egyszerűsített eljárás alkalmazásával történik.

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 104/2014. (V. 08.) számú határozatával elfogadta a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait, amely szabályozza a település településfejlesztési dokumentumainak és településrendezési eszközeinek megalkotására, módosítására irányuló eljárások során a partner javaslatainak, észrevételeinek, véleménynyilvánításának rendszerét.

A szabályzat elkészítésének a célja az volt, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét, és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján Csömör Nagyközség településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályáról: a partnerség menüpont alatt olvashat bővebben.

A terv készítésével kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani

a 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet 38.§ (4) – (5) alapján a tájékoztató közzétételtől számított 15. napig, „PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS – HYGINETT” feltüntetésével

• elektronikus levélben a polgarmester@csomor.hu címre küldve;

• postai úton a Csömör Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának címezve (2141 Csömör, Szabadság u. 5.);

• Csömör Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (2141 Csömör, Szabadság u. 5.) személyesen lehet.

Tájékoztatjuk, hogy a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatnak megfelelően a partnernek a véleményezéshez szükséges megjelölnie a véleményezési eljárás tárgyát, és megadnia a partner nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét. Ezek hiányában véleményét nem tudjuk figyelembe venni. A partner adatainak megadásával az adatkezeléshez szükséges hozzájárulását megadottnak tekintjük. A partner adatait kizárólag a terv készítéséhez kapcsolódó véleményezésével összefüggésben kezeljük.

 

Csömör Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatal

polgármester

Megszakítás