Üdvözöljük!

Takarító, ügyeletes álláshirdetés

2015 szeptember 17. –
Álláshirdetés

A Petőfi Sándor Művelődési Ház – Csömör a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet takarító, ügyeletes munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2141 Csömör, Vörösmarty utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Művelődési ház, udvar, közterület takarítása. Rendezvényeken ügyeletesi feladatok ellátása, esetenként esti vagy hétvégi időszakban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Szakmunkásképző intézet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         rugalmas munkaidő-beosztás

§         csömöri illetőség

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 6.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Elektronikus úton Szeltner László részére a muvhaz@csomor.hu E-mail címen keresztül

§         Személyesen: Kadók Gabriella , Pest megye, 2141 Csömör, Vörösmarty utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

személyes elbeszélgetés

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Csömör Nagyközség Honlapja – 2015. szeptember 21.

§         Petőfi Sándor Művelődési Ház honlapja – 2015. szeptember 21.

 

 

Megszakítás