Üdvözöljük!

Tanulmányi ösztöndíj pályázat a 2017/2018. tanév I. félévére

2017 szeptember 06. –
Önkormányzati, települési hírek

A Csömöri Kulturális Közalapítvány tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2017-2018-es tanév első félévére középfokú tanintézmények hallgatói számára.

A pályázat feltételei:

1.) Pályázhat minden olyan csömöri állandó lakcímmel rendelkező lakos (min. 2016. szept. 1. óta), aki érettségit adó intézményszakközépiskola, gimnázium tizedik vagy magasabb évfolyamos tanulója. Hat vagy nyolc osztályos gimnázium esetében a hagyományos, négyosztályos középiskolai képzésnek megfelelő második évfolyamtól lehet pályázni.

2.) Középiskolások esetében követelmény, hogy a pályázó legutóbbi iskolai félévének tanulmányi átlageredménye (magatartás és szorgalom jegy nélkül) minimálisan 4,00 legyen.

3.) Akik a korábbi években már részt vettek az Alapítvány által meghirdetett pályázaton, azok most is pályázhatnak, függetlenül attól, hogy támogatta-e őket a Kuratórium, vagy sem.

4.) Pályázni a pályázati űrlap kitöltésével lehet. A pályázathoz mellékelni kell a család (az egy háztartásban élő keresők, munkáltató által kiállított utolsó 3 havi) jövedelemigazolását (a munkáltatói igazolás nem elég!), ennek összege nem haladhatja meg a jelenlegi öregségi nyugdíj összegének négyszeresét, (114.000,- Ft/fő) a családi pótlék igazolását, a legutolsó iskolai félév tanulmányi eredményét igazoló dokumentumok (középiskola évvégi  bizonyítvány) másolatát és iskolalátogatási igazolást, illetve a közös háztartásban élők iskolalátogatási igazolását is (16 évesnél idősebb testvérek esetén), a tanulói jogviszony fennállásáról. A pályázati űrlap a csömöri honlapról letölthető, illetve az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán átvehető.

5.) A pályázatokat 2017. október 31-én 16 óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában a földszinten.

6.) Az ösztöndíj 5 hónapra (2017. szeptember–2018. január) szól. A sikeres pályázó a meghatározott feltételek szerint részesül ösztöndíjban.

A szeptemberi-októberi ösztöndíjak kifizetésére visszamenőleg kerül sor.

7.) A Kuratórium a pályázatok elbírálása során a szociális szempontokat és a tanulmányi eredményt együttesen veszi figyelembe.

8.) A pályázati döntésekről írásban kapnak tájékoztatást a pályázók, 2017. november 13-ig.

 

Csömör, 2017. augusztus 31.

 

                                                                                                   Harmath Diána
                                                                    a Csömöri Kulturális Közalapítvány Kuratórium
                                                             elnöke

A pályázati űrlap elérhető ide kattintva, vagy a hír alatt található kapcsolódó dokumentumok fülre kattintva!

Megszakítás